Omgevingsvisie stedelijk gebied

De bebouwde kom van Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede aantrekkelijk houden: hoe doen we dat?

Meer ruimte voor natuur, spelen of bedrijven? Meer toerisme? Meer ontmoetingsplekken? En hoe houden we ons groen waardevol? Wat doen we met duurzaamheid en verkeer? In de Omgevingsvisie stedelijk gebied staan de antwoorden hierop. 

Vastgestelde omgevingsvisie Bijlage omgevingsvisie