Fase 4: opstellen eindrapport

In fase 4 is gewerkt aan de Ontwerp Omgevingsvisie.

  • Eind november 2020 is een eerste concept voorgelegd aan het College van B&W.
  • Op 16 februari 2021 is de Ontwerp Omgevingsvisie vastgesteld door de gemeenteraad.