Verslag van de gespreksavonden en de inwonersenquête

Dinsdag 26 maart werd in een themabijeenkomst voor de gemeenteraad een weergave gepresenteerd van de opbrengst van de gesprekken en van de enquête.

Resultaat enquête over asielopvang (pdf, 1 MB)