Voortgangsbericht gemeenteraad 11-12-2023

Waarom ziet de gemeente de rivierarm als eventuele plek voor asielopvang op een schip? 

De gemeente heeft tien plekken onderzocht. Negen van de tien plekken waren niet geschikt door hoge investeringskosten, aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in andere scheepvaart en schommelende waterstanden. 

De rivierarm heeft weinig last van schommelende waterstanden en er varen niet al te veel boten. Ook is het een rustige plek die niet te ver van de binnenstad ligt.

Welke regels gelden er voor het gebruik van de dode rivierarm van de Rijn, in het geval dat de plek zou worden gebruikt voor tijdelijke opvang van asielzoekers op een schip?

In de Lunenburgerwaard, waar de  rivierarm zich bevindt, gelden regels vanwege de Natura2000-status, het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de aanwijzing als ganzenrustgebied. Deze regels beperken de mogelijkheden voor eventuele tijdelijke opvang van asielzoekers op een schip sterk.

Waarop en met wie zijn de andere plekken voor een asielschip beoordeeld?

De gemeente kijkt samen met partners zoals Rijkswaterstaat, de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) , het Centraal Orgaan Asielopvang (COA) en de provincie naar de mogelijkheden. Hierbij wordt vanuit ieders expertise gekeken naar zaken als veiligheid, leefbaarheid, voorzieningen, verkeersroutes en  natuurwetgeving. 

Waarom heeft de gemeente voorkeur voor een schip als opvanglocatie voor asielzoekers? 

In onze gemeente zijn weinig woningen beschikbaar voor woningzoekenden. Daardoor is de druk op de woningmarkt hoog. Een schip voor asielopvang zorgt ervoor dat die druk niet nog hoger wordt en woningzoekenden niet nog langer hoeven te wachten op een (huur-)woning

Waarom is de Stadshaven niet geschikt voor het aanmeren van een asielschip?

Voor de Stadshaven is kort geleden een nieuw ontwerpbestemmingsplan/ beeldkwaliteitsplan gemaakt. De Stadshaven is ook belangrijk voor toerisme. Als er een asielschip komt, dan kan dat invloed hebben op lokale ondernemers die baat hebben bij het toerisme.

Waarom heeft de gemeente een brief gestuurd aan de provincie?

De gemeente heeft de opdracht om, samen met haar partners, vluchtelingenopvang te realiseren. Alleen door samen te kijken naar mogelijkheden en belemmeringen kunnen we dit realiseren.