Vragen over de besluitvorming

Is de gemeenteraad op de hoogte?

Ja. We hebben met de gemeenteraad gesproken over de komende spreidingswet en de opdracht die erbij hoort. De gemeenteraad liet in een themabijeenkomst weten het belangrijk te vinden om de regie te houden op dit vraagstuk. 

Halverwege februari 2024 bespreekt het college de gevolgen van de spreidingswet met de gemeenteraad. Ook vraagt het college aan de gemeenteraad welke kaders zij willen meegeven als het gaat om een eventuele locatie voor asielopvang.

Hoe verloopt de besluitvorming verder?

Er is in januari 2024 bestuurlijk overleg geweest met de Provincie Utrecht. Het college gaat nu eerst met de gemeenteraad praten over de kaders van asielopvang.

We blijven graag met elkaar in gesprek. Dus, heeft u vragen, twijfels of opmerkingen? Laat het ons weten via ons Klant Contact Centrum: telefoonnummer 0343-595 595.