Vragen over de veiligheid en de leefbaarheid op het schip

Worden asielzoekers gescreend of onderzocht?

De vreemdelingenpolitie en de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) identificeren en registreren vluchtelingen als zij in Nederland aankomen. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt eventuele documenten. Men krijgt een tbc-controle en een medisch gesprek. Het COA registreert de vluchtelingen en screent ze zo snel mogelijk.