Vragen over de veiligheid en de leefbaarheid op het schip

Zijn er altijd medewerkers op het schip?

Als er een schip komt, dan begeleidt het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) de asielzoekers op het schip. Dan zijn er 24 uur per dag mensen op het schip die verzorging bieden en activiteiten organiseren. Heeft de gemeente een geschikte plek gevonden in het haalbaarheidsonderzoek? De gemeente gaat dan natuurlijk ook met buurtbewoners in gesprek over hun wensen en verwachtingen rondom veiligheid.

Wat doen de bewoners van het schip overdag?

Als er een schip komt, mogen mensen in de opvang zich vrij bewegen. Zij moeten zich natuurlijk wel zoals iedereen aan gedragsregels houden en priv├ęterrein van andere mensen respecteren. Uit ervaringen tijdens de crisisnoodopvang op Mari├źnhoeve (2022) lijken er in Wijk bij Duurstede voldoende inwoners te zijn die onze gasten willen bijstaan.

Worden asielzoekers gescreend of onderzocht?

De vreemdelingenpolitie en de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) identificeren en registreren vluchtelingen als zij in Nederland aankomen. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt eventuele documenten. Men krijgt een tbc-controle en een medisch gesprek. Het COA registreert de vluchtelingen en screent ze zo snel mogelijk.