Wijk bij Duurstede start onderzoek naar mogelijkheden voor asielopvang op het water

6 juni 2023

In Nederland dreigt voor de tweede keer in korte tijd een gebrek aan opvang voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of onderdrukking. De asielzoekerscentra zitten vol, terwijl nieuwe vluchtelingen ons land binnen blijven komen op zoek naar een veilige plek. Het gemeentebestuur wil onderzoeken hoe Wijk bij Duurstede kan helpen bij een oplossing. Daarom gaat het college een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren voor het aanmeren van een schip. Op het schip moeten zo’n 80-100 asielzoekers voor een periode van meerdere jaren kunnen worden opgevangen. 

Spreidingswet niet afwachten en regie houden

Binnenkort stelt de Spreidingswet gemeenten verantwoordelijk om hun aandeel in de asielopvang te leveren. Het gemeentebestuur werkt daaraan mee, maar wel onder voorwaarden. Burgemeester Iris Meerts: “Regie houden betekent dat we zoveel mogelijk zelf bepalen hoe en waar wij opvang willen bieden. Daarbij gaan we in gesprek met onze inwoners, want steun en begrip vanuit de gemeenschap is heel belangrijk. Ook kijken we naar zaken als gezinssamenstelling en de aanwezigheid van voorzieningen in de buurt. Denk aan dagbesteding en gezondheidszorg.” 

Wethouder Wonen Hans Buijtelaar: ”Wij zien het als onze taak om mensen die op de vlucht zijn menswaardig op te vangen. Daarnaast hechten we veel waarde aan de huisvesting van onze eigen inwoners. Daarom zetten we in op een schip. Op die manier gaat de opvang niet ten koste van woningen voor lokale woningzoekenden.“

Onderzoek

Het onderzoek moet nog starten. Dat betekent dat er mogelijkheden in beeld worden gebracht, zodat op een later moment een beslissing kan worden genomen. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk om duidelijk en open te zijn. Dat is de reden dat zij nu bericht over het onderzoek naar mogelijkheden voor asielopvang op het water. Wijk bij Duurstede verwacht dat zij volgens de Spreidingswet ca. 80-100 plekken beschikbaar moet stellen voor asielzoekers. Zolang nog niet bekend is wat de Spreidingswet precies voorschrijft, gaat de gemeente uit van een opvanglocatie voor meerdere jaren. 

Plek waar een schip kan aanmeren

In het haalbaarheidsonderzoek worden plekken in kaart gebracht waar mogelijk een schip kan aanmeren. Maar dat kan niet zomaar: naast voorzieningen zoals infrastructuur en elektriciteit, moet rekening worden gehouden met lokale, provinciale en landelijke wetten en regels. Maar ook met  eisen van bijvoorbeeld het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA).

Volg de ontwikkelingen

Wijk bij Duurstede wil een gastvrije gemeente zijn. Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties wil zij mensen die gevlucht zijn een betere toekomst bieden.