Auto parkeren op eigen terrein

Voor het parkeren op eigen terrein is een inrit nodig. Via de inrit rijdt u van de weg naar de parkeerplaats op uw eigen terrein. Voor een inrit heeft u een vergunning van de gemeente nodig. We vernieuwen de bestaande inritten met een vergunning.
Een inrit is drie meter breed. Vaak worden inritten ook gecombineerd en dan is de totale breedte vijf meter. In het definitieve ontwerp zijn alle inritten ingetekend.

Heeft u nog geen inrit, maar wilt u uw auto op eigen terrein gaan parkeren?

Dan moet u een inritvergunning aanvragen. De gemeente toetst of de inrit op een verkeersveilige manier gemaakt kan worden. Omdat de Zandweg wordt vernieuwd, kunnen we mogelijk de nieuwe inrit meenemen met de werkzaamheden. Het is daarom verstandig eerst contact op te nemen met de projectleider Tom van Boggelen.

Mail naar: info@wijkbijduurstede.nl Lees meer over aanleggen inrit