De Zandweg gaat op de schop (2022)

Op woensdag 13 oktober 2021 besloot de gemeenteraad de Zandweg opnieuw in te richten. Ook stelde zij het geld wat nodig is ter beschikking.

Hiermee zit het project in een nieuwe fase namelijk de werkvoorbereidingsfase. Later volgt de realisatiefase en de nazorgfase.

Waarom willen we de Zandweg anders inrichten?

 • Onderdelen van de Zandweg hebben groot onderhoud nodig.
 • De Zandweg kan veiliger, mooier en groener.

De gemeente wil de Zandweg

 • veiliger maken.
  Dit doen we door verschillende oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers overzichtelijker te maken. We willen een rotonde aanleggen op het kruispunt Frankenweg - Nieuweweg - Zandweg. Ook de kruising Steenstraat - Zandweg maken we overzichtelijker.
 • groener maken.
  Dit doen we door nieuwe bomen te planten. Waar ruimte is, willen we meer groen planten. 
 • mooier maken.
  Dit doen we door de fietspaden te asfalteren. De stoepen krijgen nieuwe stoeptegels. De fietsenstalling bij de bushalte Voorwijk wordt groter. Iedereen kan dan zijn/haar fiets goed neerzetten bij de bushalte.
Filmpje over plannen Zandweg Visualisatie Zandweg Youtube

Op woensdag 13 oktober 2021 heeft de gemeenteraad scenario 3+ vastgesteld. Dit houdt in dat wij de hele openbare ruimte gaan vernieuwen. Ook verbeteren wij de verkeerssituatie daar waar dat kan. De gemeenteraad stelt hiervoor een bedrag van €2.340.000 ter beschikking gesteld. Ook wezen zij de aangevraagde subsidies toe aan het project.

Alle bestuurlijk stukken over de Zandweg vindt u op de pagina van de gemeenteraad

Met het besluit nam de gemeenteraad ook motie B aan

Deze motie roept op tot het opnieuw bekijken van de inrichting kruispunt Zandweg Steenstraat:

 • Onderzoeken of de gescheiden fietspaden over de volle lengte kunnen blijven.
 • Een extra oversteekplaats aan te leggen bij het gezondheidscentrum.
 • De haltekommen voor de bussen te verwijderen.
 • Te kiezen voor een plateau in de bocht met de Steenstraat.

De gemeente gaat in februari en maart samen met een aantal partijen, zoals de busmaatschappij, fietsersbond en ondernemers in de directe omgeving, invulling aan geven. De uitkomst hiervan publiceren wij op deze pagina.

Scenario 3+ (pdf, 283 KB) 20211012 Motie - Zandweg B AANGENOMEN (pdf, 221 KB)

In 2020 en 2021 zijn er veel gesprekken geweest over het project met de netbeheerders. Doel van deze gesprekken was het vinden van koppelkansen. Het zou zonde zijn als de openbare ruimte helemaal vernieuwd is en zij later veel werkzaamheden gaat uitvoeren aan de ondergrondse infra.

Planning en hinder

De netbeheerders zijn volop bezig met de werkvoorbereiding. Start werkzaamheden zijn gepland eind mei / juni 2022. De werkzaamheden gaan een aantal maanden duren. Ook zal er verkeershinder zijn. Als de gemeente meer informatie heeft, dan plaatsen wij dit op deze pagina. De direct aanwonenden ontvangen deze informatie per brief.

Vervangen waterleiding en vervangen (en verzwaren) middenspanningsnetwerk

Vitens gaat de waterleiding langs de hele Zandweg vernieuwen. Bij het aanleggen van de rotonde legt Vitens de waterleiding in de stoep om de rotonde heen. De waterleiding ligt aan de kant van de Nieuweweg.

Stedin gaat het middenspanningsnetwerk vervangen en verzwaren. Reden is dat er steeds meer bewoners zonnepanelen plaatsen om elektriciteit terug te leveren aan het netwerk. Bij het aanleggen van de rotonde legt Stedin de kabels in de stoep om de rotonde heen. De kabels liggen aan de kant van de Frankenweg.

Verleggen kabels en leidingen

Gasleidingen mogen niet onder asfalt liggen. Een apparaat die gaslekken onder de grond kan ontdekken controleert regelmatig de gasleidingen. Het apparaat ontdekt lekkend gas dat via de lucht ontsnapt. Onder asfalt blijft het gas hangen en kan het apparaat de storing niet ontdekken.

Datakabels en laagspanningskabels moeten bereikbaar blijven in geval van storingen.   

Kappen bomen rond de kruising Zandweg Frankenweg Nieuweweg

De kabels en leidingen worden rond de kruising Zandweg, Frankenweg en Nieuweweg al op de goede plek gelegd. Daarom kappen wij vooruitlopend hierop al zeven bomen. Later planten wij daar nieuwe bomen voor terug. Hiervoor vraagt de gemeente een kapvergunning aan.   

 

De gemeente heeft voor de Zandweg een schetsontwerp gemaakt. Hierop staan alle veranderingen. In de herfst van 2021 gaat de gemeente het schetsontwerp verder uitwerken. 

Schetsontwerp-Zandweg scenario 3 blad 1 (jpg, 349 KB) Schetsontwerp-Zandweg scenario 3 blad 2 (jpg, 407 KB)

Wij horen graag wat u van de verder uitgewerkte plannen vindt. Daarom organiseerde de gemeente verschillende informatiemomenten in 2022.

Informatiemomenten 2022 Zandweg

De gemeente heeft een uitgebreid plan van aanpak gemaakt. Hier staat alle informatie over het proces, afwegingen en techniek in uitgelegd. Ook heeft de gemeente verkeersonderzoeken uitgevoerd.

Heeft u nog vragen?

Wij beantwoorden deze graag!

Mail naar: info@wijkbijduurstede.nl Project Zandweg in keuzeblokjes (pdf, 2 MB) Kruispuntonderzoek Zandweg-Frankenweg (pdf, 1 MB) Bewonersparticipatie 2016-2017