Besluit gemeenteraad

Op woensdag 13 oktober 2021 heeft de gemeenteraad scenario 3+ vastgesteld

Op woensdag 13 oktober 2021 heeft de gemeenteraad scenario 3+ vastgesteld Dit houdt in dat wij de hele openbare ruimte gaan vernieuwen. Ook verbeteren wij de verkeerssituatie daar waar dat kan. De gemeenteraad stelt hiervoor een bedrag van €2.340.000 ter beschikking gesteld. Ook wezen zij de aangevraagde subsidies toe aan het project.

Alle bestuurlijk stukken over de Zandweg vindt u op de pagina van de gemeenteraad

Met het besluit nam de gemeenteraad ook motie B aan

Deze motie roept op tot het opnieuw bekijken van de inrichting kruispunt Zandweg Steenstraat:

  • Onderzoeken of de gescheiden fietspaden over de volle lengte kunnen blijven.
  • Een extra oversteekplaats aan te leggen bij het gezondheidscentrum.
  • De haltekommen voor de bussen te verwijderen.
  • Te kiezen voor een plateau in de bocht met de Steenstraat.

De gemeente gaat in februari en maart samen met een aantal partijen, zoals de busmaatschappij, fietsersbond en ondernemers in de directe omgeving, invulling aan geven. De uitkomst hiervan publiceren wij op de projectpagina.

Scenario 3+ (pdf, 283 KB) 20211012 Motie - Zandweg B aangenomen (pdf, 221 KB)