Informatiemomenten Herinrichting Zandweg

Wij horen graag wat u van de verder uitgewerkte plannen vindt. Daarom organiseerde de gemeente verschillende informatiemomenten in 2022.

De direct aanwonende rond Voorwijk zijn per brief uitgenodigd. We hebben gezamenlijk naar de plannen gekeken. Er was veel interesse vanuit de bewoners voor het project.

Belangrijkste aandachtspunten:

  • Het afsluiten van de parallelweg voor autoverkeer is volgens de bewoners geen goed idee. Er is geen goede keermogelijkheid. Ook rijden er alleen bewoners. De gemeente neemt dit advies over en sluit de parallelweg niet af voor autoverkeer.
  • Het oversteken van de Zandweg over het ‘nieuwe’ zebrapad tussen de twee bushaltes wordt als onveilig ervaren. De gemeente gaat deze oversteek verbeteren. Het aandachtspunt wordt ook aan de wethouder gemeld.
  • Voor de nieuwe fietsenstalling worden de grote bomen gekapt. Er komen nieuwe bomen voor terug. Vraag van de bewoners is of alle bomen weg moeten en of er toch misschien één kan blijven. De gemeente gaat dit onderzoeken.   

Samen met Stichting Binding hebben een aantal jongeren het initiatief gestart om in de gemeente Wijk bij Duurstede een regenboogzebrapad aan te leggen. Zij hebben tijdens de raadsvergadering het idee verder toegelicht. De bedachte plek was op de Steenstraat of Zandweg.

Het regenboogzebrapad is opgenomen in het raadsbesluit van de Zandweg. Samen met de jongeren en Stichting Binding is de definitieve plek aangewezen: het zebrapad voor de supermarkt Albert Heijn. 

Wanneer: 22-09-2022, 16.00 t/m 17.00 uur in het Huis van de Gemeente

Samen met de ondernemersvereniging van de binnenstad van Wijk bij Duurstede, busmaatschappij en hulpdiensten bedenken wij de kaders voor de wegafzetting tijdens de werkzaamheden. Het is belangrijk de aannemer goede kaders mee te geven om de verkeershinder straks zo beperkt mogelijk te houden.

Wanneer: 22-09-2022 van 19.30 tot en met 20.30 uur in de Grote Kerk op de Markt in Wijk bij Duurstede

De direct aanwonenden rond de kruising Veilingklok/Zandweg zijn per brief uitgenodigd.

De gemeente is bezig met het verder uitwerken van de plannen om de kruising Veilingklok zandweg veiliger te maken:

  • Het verbeteren van de kruising Zandweg Veilingklok
  • Verlagen snelheid autoverkeer op de Zandweg van 50 km/h naar 30 km/h
  • Het vernieuwen van de fietspaden en bomen

Bij de kruising Zandweg/Veilingklok zijn meerder inrichtingsmogelijkheden. Samen met de bewoners kiezen we de beste inrichtingsmogelijkheid.

Wanneer: eind september / begin oktober 2022 (deze momenten worden in overleg met bewoners ingepland)

Er wordt nu veel gefietst over de Madelinushof. Men steekt de Zandweg dan over via het verkeerslicht. Er bestaat dan ook al lang de wens om hier een fietspad aan te leggen. Samen met de bewoners proberen we het fietspad zo in te passen dat er zo min mogelijk groen verloren gaat. 

Wanneer: donderdag 29-09-2022 van 19.30 tot 21.00 uur in het Huis van de Gemeente

De gemeente gaat de huidige bomen vernieuwen. Het is belangrijk dat de nieuwe Zandweg een ‘groene’ invulling krijgt. Samen met de bewoners en geïnteresseerden kijken we naar naar de mogelijkheden. Wat worden de nieuwe soorten bomen? Kan er in plaats van lang gras in de bermen ook beplanting komen?

Graag aanmelden voor deze avond via het online formulier

Presentatie meedenksessie groen (pdf, 3 MB)

Wanneer: woensdag 12-10-2022 van 19.30 tot 21.00 uur in de Grote Kerk op de Markt in Wijk bij Duurstede

De gemeente presenteert u graag de plannen voor de nieuwe inrichting van de Zandweg! De gemeente heeft de afgelopen maanden veel informatie opgehaald. Er zijn met de verschillende meedenksessie en informatiemomenten veel ideeën opgehaald. Graag laten wij u zien hoe deze een plek hebben gekregen in het totaalplan.

Ook geven wij u meer informatie over de planning en de te verwachte verkeershinder.

Tijdens deze avond is er nog volop ruimte voor vragen. Bij de avond is ook de projectwethouder Hans Buijtelaar aanwezig.

Presentatie informatieavond Zandweg (pdf, 5 MB)

Wanneer: 13-10-2022 van 20.00 tot 21.00 uur (u ontvangt een link)

Wilt u wel graag alle informatie over de Zandweg weten, maar lukt het u niet bij de informatie avond op 12 oktober te zijn? Geen probleem, de gemeente organiseert ook een digitale informatie-avond. Na aanmelden ontvangt u een link, waarmee u kunt videobellen.

Presentatie digitale informatieavond (pdf, 5 MB)