Vergunningen die de gemeente aanvraagt

Voor verschillende onderdelen vraagt de gemeente een vergunning aan of neemt de gemeente een besluit. Vergunningen en besluiten publiceert de gemeente op de gemeentepagina van het Wijks Nieuws en op overheid.nl. Besluiten vindt u ook op Notubiz bij Ingekomen stukken.
Als u het niet eens bent met de aanvraag of het besluit, dan kunt u bezwaar maken.

Kapvergunningen

De volgende vergunningen zijn aangevraagd en verleend:

 • Kapvergunning (Omgevingsvergunning kenmerk: 6769703)
  Kappen bomen omgeving kruising Zandweg Frankenweg Nieuweweg voor de rotonde. Er is geen bezwaar of zienswijze ingediend op deze vergunningaanvraag. De werkzaamheden zijn uitgevoerd.
 • Kapvergunning (Omgevingsvergunning kenmerk: 7592953)
  Kappen bomen langs de hele Zandweg. Er is geen bezwaar of zienswijze ingediend op deze vergunningaanvraag. De werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd.

Verkeersbesluiten

Samen met de bewoners is het definitieve ontwerp voor de Zandweg gemaakt. Voor verschillende wijzigingen in de verkeerssituatie zijn verkeersbesluiten nodig. De gemeente neemt per deelgebied een verkeersbesluit.

De deelgebieden en de besluiten zijn:

 • Voorwijk
  • Aanleg zebrapad Voorwijk
  • Verplaatsen bushalte Voorwijk en verwijderen bestaande bushalte
 • Aanleg fietspad Madelinushof
  • De aanleg van een tweezijdig fietspad over de Madelinushof
  • Het aanpassen van de verkeerslichten voor de nieuwe fietsverbinding Madelinushof 
 • Aanleg rotonde kruising Zandweg - Frankenweg - Nieuweweg
  • Hier komt een rotonde te liggen, waar voetgangers en fietsers voorrang hebben bij het oversteken
 • Tijdelijke bushalte Frankenweg, nabij Zandweg
  • Door langs de Frankenweg een tijdelijke bushalte aan te leggen, kunnen buspassagiers tijdens de werkzaamheden hier opstappen.
 • Zandweg - deel tussen Frankenweg en Steenstraat
  • Verlagen snelheid gemotoriseerd verkeer van 50 km/u naar 30 km/u
  • Verwijderen zebrapad nabij kruising Zandweg - Veilingklok
 • Kruising Steenstraat en omgeving
  • Verandering voorrangssituatie kruising Zandweg - Steenstraat naar een gelijkwaardig kruispunt (rechts heeft voorrang)
  • De aanleg van één zebrapad en het verplaatsen van twee zebrapaden rond de kruising Zandweg - Steenstraat
  • Verplaatsen gehandicaptenparkeerplaats en laad- en losplaats Zandweg ter hoogte van het medisch centrum