Werkzaamheden kabels en leidingen

De gemeente en de netbeheerders proberen zoveel mogelijk werkzaamheden aan kabels en leidingen uit te voeren

Dat willen ze doen voordat het werk aan de Zandweg start.

In 2020 en 2021 sprak de gemeente veel met de netbeheerders over het project. Doel van deze gesprekken was het vinden van koppelkansen. (Dat zijn mogelijkheden om meer klussen in één te doen, aan elkaar te koppelen.) Straks is de openbare ruimte helemaal nieuw. Dan zou het jammer zijn, als later de straat weer open moet voor veel werkzaamheden onder de grond. Gelukkig zijn die mogelijkheden gevonden.

Planning en hinder

Netbeheerder Stedin zoekt samen met de gemeente een geschikte locatie voor een nieuw transformatorstation. Dit moet in de omgeving van de Hoogstraat en Abrikozengaard zijn. Vanuit het hoofdtransformatorstation bij de Shellpomp legt Stedin ook nieuwe kabels aan. Die komen in de stoep langs de Zandweg te liggen. We informeren dan de omgeving erover. Ook komt er op deze website meer informatie over te staan.    

Overzicht van de werkzaamheden aan kabels en leidingen

Van oktober 2022 tot en met juni 2023 is veel werk aan kabels en leidingen uitgevoerd.

Vervangen en verplaatsen waterleiding

Vitens vernieuwde de waterleiding langs de hele Zandweg. Bij het kruispunt Zandweg - Frankenweg - Nieuweweg is de waterleiding verplaatst. Hierdoor ligt die straks onder de stoep van de nieuwe rotonde. 

Vervangen (en verzwaren) middenspanningsnetwerk

Stedin heeft het middenspanningsnetwerk vervangen en verzwaard. Reden is dat er steeds meer bewoners zonnepanelen plaatsen om elektriciteit terug te leveren aan het netwerk. Bij het kruispunt Zandweg - Frankenweg - Nieuweweg zijn alle elektriciteitskabels verplaatst.

Verleggen kabels en leidingen

Onder de grond kunnen er gaslekken ontstaan. Er is een apparaat dat gaslekken onder de grond kan ontdekken. Het spoort lekkend gas op, dat via de lucht ontsnapt. Onder asfalt blijft het gas ‘hangen’ en kan het apparaat de storing niet ontdekken. Gasleidingen mogen daarom niet onder asfalt liggen.

Datakabels en laagspanningskabels moeten bereikbaar blijven in geval van storingen. Daarom komen al deze leidingen en kabels onder de stoep te liggen.

Nieuwe huisaansluitingen riool woningen en bedrijven langs de Zandweg

Veel aansluitingen van woningen en bedrijven op het bestaande riool zijn best oud. We willen storingen aan het riool in de toekomst voorkomen. Daarom krijgen alle woningen en bedrijven nieuwe aansluitingen tot aan de perceelsgrens. De bewoners/bedrijven krijgen ruim op tijd informatie van de aannemer wanneer hij deze werkzaamheden gaat uitvoeren. Het veranderen van de oude huisaansluiting naar de nieuwe kost ongeveer één dag. Daarmee is er weinig hinder in huis of bedrijf.

Rioolbuis in de tuin naar uw huis

De eigenaar van het perceel is zelf verantwoordelijk voor de rioolbuis die in de tuin ligt naar de woning. De gemeente vervangt deze niet. We sluiten de nieuwe buis op de perceelsgrens aan op de bestaande buis.

Wilt u de rioolbuis in uw tuin ook vernieuwen? Dan kan de aannemer van de gemeente hiervoor een offerte uitbrengen. De gemeente stuurt hierover nog meer informatie naar de bewoners en bedrijven langs de Zandweg.