Werkzaamheden kabels en leidingen

In 2020 en 2021 zijn er veel gesprekken geweest over het project met de netbeheerders

Doel van deze gesprekken was het vinden van koppelkansen. Het zou zonde zijn als de openbare ruimte helemaal vernieuwd is en zij later veel werkzaamheden gaat uitvoeren aan de ondergrondse infra.

Planning en hinder

De netbeheerders zijn volop bezig met de werkvoorbereiding. Start werkzaamheden zijn gepland eind mei / juni 2022. De werkzaamheden gaan een aantal maanden duren. Ook zal er verkeershinder zijn. Als de gemeente meer informatie heeft, dan plaatsen wij dit op deze pagina. De direct aanwonenden ontvangen deze informatie per brief.

Vervangen waterleiding en vervangen (en verzwaren) middenspanningsnetwerk

Vitens gaat de waterleiding langs de hele Zandweg vernieuwen. Bij het aanleggen van de rotonde legt Vitens de waterleiding in de stoep om de rotonde heen. De waterleiding ligt aan de kant van de Nieuweweg.

Stedin gaat het middenspanningsnetwerk vervangen en verzwaren. Reden is dat er steeds meer bewoners zonnepanelen plaatsen om elektriciteit terug te leveren aan het netwerk. Bij het aanleggen van de rotonde legt Stedin de kabels in de stoep om de rotonde heen. De kabels liggen aan de kant van de Frankenweg.

Verleggen kabels en leidingen

Gasleidingen mogen niet onder asfalt liggen. Een apparaat die gaslekken onder de grond kan ontdekken controleert regelmatig de gasleidingen. Het apparaat ontdekt lekkend gas dat via de lucht ontsnapt. Onder asfalt blijft het gas hangen en kan het apparaat de storing niet ontdekken.

Datakabels en laagspanningskabels moeten bereikbaar blijven in geval van storingen.   

Kappen bomen rond de kruising Zandweg Frankenweg Nieuweweg

Kappen bomen rond de kruising Zandweg Frankenweg Nieuweweg

De kabels en leidingen worden rond de kruising Zandweg, Frankenweg en Nieuweweg al op de goede plek gelegd. Daarom kappen wij vooruitlopend hierop al zeven bomen. Later planten wij daar nieuwe bomen voor terug. Hiervoor vraagt de gemeente een kapvergunning aan.