Rioolaansluiting aanvragen

U wilt een aansluiting op de openbare riolering. De gemeente doet dit als:

 • er op uw verzoek een vaste aansluiting moet worden gemaakt of
 • er op uw verzoek een tijdelijke aansluiting moet worden gemaakt.

Een vergunning voor het aansluiten van de riolering vraagt u digitaal aan

Inloggen met DigiD Rioolaansluiting aanvragen - bewoner Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Rioolaansluiting aanvragen - bedrijven

De gemeente heeft het volgende van u nodig:

 • Uw contactgegevens en de factuurgegevens.
 • De locatie en diameter van de aansluiting.
 • Type aansluiting (bijvoorbeeld huishoudelijk afvalwater of hemelwater).
 • De gewenste aansluitdatum.
 • Een situatietekening met het leidingplan.

Het behandelen van uw aanvraag duurt gemiddeld van 4 weken

U ontvangt via e-mail een bevestiging van uw aanvraag met een zaaknummer wat u bij verdere correspondentie kunt gebruiken. De gemeente beoordeelt uw aanvraag en bepaalt in overleg met u waar de aansluiting gemaakt kan worden.

De kosten voor aanleg en aansluiting zijn voor uw rekening

De gemeente zal u een offerte voor het aanleggen van de aansluiting voorleggen. De offerte ontvangt u op uw Persoonlijke InternetPagina (PIP).  U krijgt een bericht wanneer de offerte klaar staat.

Wanneer u akkoord bent met de offerte, geeft u dit aan in uw zaak en ontvangt u een bevestiging en een nota. De gemeente laat de aansluiting uitvoeren nadat het notabedrag is overgemaakt.

Op rioolaansluitingen zijn de "Algemene voorwaarden riool-aansluitingen" van toepassing.

Uw aanvraag moet minimaal 6 weken voor de aanleg en aansluiting van de riolering bij de gemeente binnen zijn. Deze termijn is nodig om (eventueel) nodige vooronderzoeken te doen en de werkzaamheden in te plannen.

De aanvrager van de aansluiting(en) betaalt de kosten voor de aanleg en aansluiting van de riolering

Bij (grote) nieuwbouwprojecten staat in de exploitatie-, gronduitgifte- of koopovereenkomst dat de exploitant of de erfpachter/koper de kosten voor de aanleg en aansluiting betaald. U stuurt een kopie van deze overeenkomst mee bij de aanvraag.

Heeft u geen exploitatie-, gronduitgifte of koopovereenkomst? De gemeente sluit dan met u zelf een overeenkomst af. Hierin staan de kosten voor de aanleg en aansluiting. Voor het sluiten van de overeenkomst krijgt u een offerte. Gaat u akkoord met de offerte dan ontvangt u een rekening. Wanneer u de rekening betaald heeft, starten de werkzaamheden.

Onder kosten voor aanleg en aansluiting riolering vallen:

 • alle te maken kosten die voor de aanleg van de aansluitingen op de openbare riolering nodig zijn.

Hieronder vallen:

 • eventuele onderzoeks- en (her)ontwerpkosten
 • toeslagen
 • tijdelijke grondwaterverlagingen (bemalingen)
 • tijdelijke verkeersmaatregelen
 • herstel van tijdelijke of permanente verhardingen
 • de kosten voor het aanvragen van (al dan niet tijdelijke) overige toestemmingen
 • de kosten voor het verwijderen of afdoppen van (tijdelijke) riool aansluitleidingen
 • de aanlegkosten hieronder vallen ook de kosten van een pompgemaal bij een persriolering (buitengebied)

Wilt u meer weten, hulp bij het invullen van de aanvraag of liever uw aanvraag samen met een medewerker van de gemeente invullen? 

Bel dan met 0343-595 595 Of mail naar: info@wijkbijduurstede.nl