Fase 3: Vastgesteld bestemmingsplan

Procedure

1.    De gemeente legt het vastgestelde bestemmingsplan 6 weken ter inzage. U kunt het plan bekijken op de website Ruimtelijke Plannen en op de website van de gemeente.

2.    Inspraak: zo lang het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u in beroep gaan bij de Raad van State. In sommige gevallen kunt u tijdelijk tegenhouden dat het bestemmingsplan van kracht wordt. Daarvoor dient u een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) in.

3.    De Raad van State behandelt de ingediende beroepen en schorsingsverzoeken.

4.    Het bestemmingsplan wordt van kracht nadat het plan 6 weken ter inzage heeft gelegen, of nadat alle beroepen en schorsingsverzoeken zijn afgehandeld. Het bestemmingsplan wordt dan onherroepelijk.