Voor de Stadshaven zijn in het verleden diverse raads- en collegebesluiten genomen die de gemeente in het nieuwe bestemmingsplan wil verwerken. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt er een aantal nieuwe bouw- en gebruiksmogelijkheden mogelijk gemaakt. Om te komen tot dit nieuwe bestemmingsplan doorlopen we vier fases.

Dit project zit in fase 2

Een aantrekkelijke Stadshaven voor iedereen

De Stadshaven is een plek van en voor ons allemaal. Op dit moment werken we aan een nieuw bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor het gebied. 

Op 7 november 2023 stemde het college in met het nieuwe ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor de Stadshaven. Het plan is vanaf 16 november beschikbaar op de website ruimtelijkeplannen.nl.

Petitie aangeboden aan wethouder Jeroen Brouwer

Op 1 september kreeg wethouder Jeroen Brouwer de petitie "Stadshaven” van 176 omwonenden. Zij hopen op een wijs besluit van de raad over de toekomst van de stadshaven.