Voor de Stadshaven zijn in het verleden diverse raads- en collegebesluiten genomen die de gemeente in het nieuwe bestemmingsplan wil verwerken. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt er een aantal nieuwe bouw- en gebruiksmogelijkheden mogelijk gemaakt. Om te komen tot dit nieuwe bestemmingsplan doorlopen we vier fases.

Dit project zit in fase 1

Een aantrekkelijke Stadshaven voor iedereen

De Stadshaven is een plek van en voor ons allemaal. Op dit moment werken we aan een nieuw bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor het gebied. 

Op 20 april 2023 zijn we met inwoners aan de slag gegaan om een passende sfeer en inrichting voor het gebied te bedenken en tekenen. Dit wordt nu verwerkt tot een concept beeldkwaliteitsplan. Dit plan is een onderdeel van het nieuwe bestemmingsplan.

Op 26 juni 2023 was de vervolgbijeenkomst. De volgende onderwerpen kwamen aanbod:

  • het concept beeldkwaliteitsplan en de inrichtingsschets. Deze zijn gemaakt op basis van wat wij met elkaar hebben beschreven, getekend en benoemd op de bijeenkomst van 20 april 2023.
  • een globale doorkijk naar de inhoud van het bestemmingsplan en het verdere proces.

De onderzoeken voor het nieuwe bestemmingsplan zijn in een afrondende fase. Daarna kan het ontwerpbestemmingsplan door het college ter inzage worden gelegd.

Verslag bijeenkomst 26 juni 2023 (pdf, 262 KB) Presentatie 26-06-2023 (pdf, 3 MB) Presentatie 20-04-2023 (pdf, 2 MB)

Petitie aangeboden aan wethouder Jeroen Brouwer

Op 1 september kreeg wethouder Jeroen Brouwer de petitie "Stadshaven” van 176 omwonenden. Zij hopen op een wijs besluit van de raad over de toekomst van de stadshaven.