Voor de Stadshaven zijn in het verleden diverse raads- en collegebesluiten genomen die de gemeente in het nieuwe bestemmingsplan wil verwerken. Met het nieuwe bestemmingsplan worden er een aantal nieuwe bouw- en gebruiksmogelijkheden mogelijk gemaakt. Om te komen tot dit nieuwe bestemmingsplan doorlopen we vier fases.

Dit project zit in fase 1