Fase 4: geldend bestemmingsplan

Procedure

1.    De definitieve versie van het bestemmingsplan vindt u op de website Ruimtelijke plannen.

2.    U kunt geen zienswijze, beroep of schorsingsverzoek meer indienen.