Handhaving

Wat doen onze buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's)?

Veel bewoners weten niet wat de taken en bevoegdheden van de boa’s precies zijn. Dat is jammer, omdat onze boa’s belangrijk werk doen. Zij zorgen elke dag voor dat de gemeente veiliger en leefbaarder wordt. Dit doen zij bijvoorbeeld door de aanpak van overlast en kleine ergernissen zoals:

  • foutgeparkeerde auto’s
  • vandalisme
  • zwerfvuil
  • hondenpoep

Maar ook zet de gemeente boa’s in bij het voorkomen van milieudelicten en het ondersteunen van evenementen. 

Ervaart u overlast?

Bel: 0343-595 595 (8.30-17.00 uur) of doe digitaal uw melding

Tussen 17.00 en 24.00 uur en in het weekend belt u:

06-18726730

Wordt er niet opgenomen? Dan wordt u tijdens de eerstvolgende dienst teruggebeld.

Wilt u weten wat onze boa's doen?

Volg onze boa's op Instagram

Wat is een boa?

Sommige organisaties en de politie kunnen boa’s inzetten om bijvoorbeeld de veiligheid te handhaven.

Een politieagent heeft een algemene opsporingsbevoegdheid en mag alle strafbare feiten opsporen. Een boa heeft meestal beperkte opsporingsbevoegdheid die afhangt van zijn functie en taak.

De boa heeft een specifieke, afgebakende taak waar hij/zij een opleiding voor volgt

Zo zijn er boa’s die voor gemeenten het parkeerbeleid handhaven, maar ook jachtopzichters, milieu-inspecteurs en leerplichtambtenaren zijn boa’s. 

Sommige boa’s hebben ook politiebevoegdheden, zoals fouillering, en bij hoge uitzondering mogen ze gebruik maken van geweldsmiddelen zoals:

  • handboeien
  • wapenstok
  • pepperspray
  • of een vuurwapen.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van een boa? Kijk op de website van Justis (Ministerie van Justitie en Veiligheid)

Onze boa's dragen een bodycam

De boa's komen soms in onveilige situaties terecht, bijvoorbeeld als mensen agressief worden. Zij vormen dan een bedreiging voor de BOA's en de mensen die in de buurt zijn.

Daarom dragen de Wijkse boa's sinds 18 december 2020 een bodycam. Dit is een kleine draagbare camera die ze op hun uniform dragen. Lees er alles over de pagina bodycams.