De stempas

Heeft u de Nederlandse nationaliteit?

U ontvangt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezing op uw adres de stempas.

 • Met een stempas mag u in elk stembureau binnen de gemeente stemmen.
 • U neemt de stempas op de dag van de verkiezing mee naar het stembureau.
 • Bij het stemmen neemt u ook een identiteitsbewijs mee.
  • Dat mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.
  • Dit wil zeggen dat deze in ieder geval geldig moet zijn tot 23 november 2018!

Wilt u stemmen in een andere gemeente?

 • Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig
 • Deze vraagt u aan bij de gemeente.

Kunt u niet zelf stemmen?

 • U kunt er dan voor kiezen om dit bij volmacht door een andere kiezer te laten doen.

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u deze kwijt?

U kunt tot uiterlijk dinsdag 21 november 2023, 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij team Dienstverlening.

Vindt u toch nog uw “oude” stempas terug?

U mag daar dan niet meer mee stemmen. U mag alleen nog stemmen met de nieuwe stempas.

Bent u tussen 10 oktober en 23 november 2023 in onze gemeente komen wonen?

 • Het adres waarop u op de dag van kandidaatstelling (9 oktober 2023) officieel staat ingeschreven bepaalt waar u moet stemmen.
 • Op dit adres ontvangt u ook de stempas.

Waar kunt u stemmen?

 • U kunt stemmen in uw oude gemeente.
 • U kunt stemmen in onze gemeente. U moet dan wel eerst in uw oude gemeente een kiezerspas aanvragen.
 • U mag ook iemand uit uw oude gemeente machtigen om namens u te stemmen.
 • U mag ook iemand uit een andere gemeente schriftelijk machtigen om voor u te stemmen.