De stempas

Heeft u de Nederlandse nationaliteit?

U ontvangt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezing op uw adres de stempas.

 • Met een stempas mag u in elk stembureau binnen de gemeente stemmen.
 • U neemt de stempas op de dag van de verkiezing mee naar het stembureau.
 • Bij het stemmen neemt u ook een identiteitsbewijs mee.
  • Dat mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.
  • Dit wil zeggen dat deze in ieder geval geldig moet zijn tot 7 juni 2019!

Wilt u stemmen in een andere gemeente?

 • Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig
 • Deze vraagt u aan bij de gemeente.

Kunt u niet zelf stemmen?

 • U kunt er dan voor kiezen om dit bij volmacht door een andere kiezer te laten doen.

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u deze kwijt?

U kunt tot uiterlijk woensdag 5 juni 2024, 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij team Dienstverlening.

Wilt u een nieuwe stempas schriftelijke aanvragen?

Stuur uw schriftelijke verzoek naar:

Gemeente Wijk bij Duurstede
t.a.v. team verkiezingen
Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede

Vindt u toch nog uw “oude” stempas terug?

U mag daar dan niet meer mee stemmen. U mag alleen nog stemmen met de nieuwe stempas.

Bent u tussen 24 april en 7 juni 2024 in onze gemeente komen wonen?

 • Het adres waarop u op de dag van kandidaatstelling (23 april 2024) officieel staat ingeschreven bepaalt waar u moet stemmen.
 • Op dit adres ontvangt u ook de stempas.

Waar kunt u stemmen?

 • U kunt stemmen in uw oude gemeente.
 • U kunt stemmen in onze gemeente. U moet dan wel eerst in uw oude gemeente een kiezerspas aanvragen.
 • U mag ook iemand uit uw oude gemeente machtigen om namens u te stemmen.
 • U mag ook iemand uit een andere gemeente schriftelijk machtigen om voor u te stemmen.

You may choose to vote in the Netherlands

Voting in the Netherlands

If you want to vote in the Netherlands, you must fill in a form: ‘Declaration of voting for the European Parliament in the Netherlands (Y 32)’.  On this form, you declare that you are not voting in another country. You may only vote for the European Parliament once.

The municipality must receive the completed form by 23 April 2024

Our address is:
Gemeente Wijk bij Duurstede
team Verkiezingen
Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede

During opening hours you may also hand off the declaration at our cityhall. Our address is: Karel de Grotestraat 30, Wijk bij Duurstede

The declaration form is in Dutch

We offer explanations on how to complete this form in English, German, French, Spanish, Italian and Polish. Instructions accompanying form Y 32.

Are you unsure whether you are already registered?

Or would you like to check or supplement your personal data? Contact us:
verkiezingen@wijkbijduurstede.nl 
0343-595 595.  

Voting in your country of origin

If you want to vote in your EU country of origin, you do not have to inform us. For more information on how to vote in your country, see the website of the European Parliament.

More information about voting in European Parliament election.