De stempas

  • Heeft u de Nederlandse nationaliteit?
    • U ontvangt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezing op uw adres de stempas.
  • Met een stempas mag u in elk stembureau binnen de gemeente stemmen.
  • U neemt de stempas op de dag van de verkiezing mee naar het stembureau.
  • Bij het stemmen neemt u ook een identiteitsbewijs mee.
    • Dat mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.
    • Dit wil zeggen dat deze in ieder geval geldig moet zijn tot 17 maart 2017!