Zienswijze indienen

Soms heeft de gemeente een plan of neemt zij een besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan binnen 6 weken naar publicatie van het ontwerpbesluit of ontwerpplan uw mening geven. Deze mening heet zienswijze.

U kunt alleen een zienswijze indienen over ontwerpbesluiten en ontwerpplannen

 • Dit zijn plannen die nog niet goedgekeurd zijn.
 • De gemeente laat via de website en huis-aan-huisbladen weten dat er nieuwe plannen of besluiten zijn.
 • De gemeente kan het besluit dan nog aanpassen.
 • De gemeente kan uw mening dus overnemen in het definitieve besluit.
  Maar dat hoeft niet.
 • Verschillende mensen kunnen met het plan of besluit te maken krijgen.
 • De gemeente kijkt naar hun belangen en neemt dan een beslissing.

Wat is de procedure?

 • Dien uw zienswijze (schriftelijke of mondeling) in binnen 6 weken na publicatie van het ontwerpbesluit en ontwerpplan.
 • De gemeente stuurt u een persoonlijk bericht van het definitieve besluit.

Stuur uw zienswijze naar:

Gemeente Wijk bij Duurstede
College van burgemeester en wethouders
postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede

 • Van uw schriftelijke zienswijze krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • De gemeente stuurt u een persoonlijk bericht van het definitieve besluit.

Zet het volgende in uw zienswijze:

 • Uw naam en adres.
 • Het ontwerpplan of ontwerpbesluit waar u het niet mee eens bent.
  • Stuur bijvoorbeeld een kopie van het ontwerp mee
  • of schrijf het dossiernummer op.
 • Waarom u het niet eens bent met het ontwerp.
 • De datum waarop u de zienswijze schrijft.
 • Vergeet niet uw handtekening te zetten.
 • Eventueel een schriftelijke machtiging met handtekening.

 • Het kan alleen mondeling als dit in de publicatie staat.
 • De gemeente maakt een verslag van uw mondelinge zienswijze.
  Dit verslag ondertekent u.
 • De gemeente stuurt u een persoonlijk bericht van het definitieve besluit.

 • U kunt in beroep gaan tegen het definitieve besluit als u eerder uw zienswijze heeft gegeven. 
 • U heeft 6 weken de tijd om het beroepschrift in te dienen.
 • U gaat in beroep bij de rechtbank.

Gaat het om een bestemmingsplan?

Dan gaat u in beroep bij de Raad van State.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank op uw beroep?

Dan kunt u in hoger beroep gaan bij de Raad van State.