Bouw en verbouw, welstandsadvies

Vraagt  u een omgevingsvergunning voor bouwen aan, dan wordt uw bouwplan aan de welstandscommissie voorgelegd.

De welstandscommissie:

  • is een onafhankelijke commissie van deskundigen op het gebied van stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie.
  • zij beoordeelt of het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Dit wil zeggen of een bouwplan past binnen de omgeving waarin het gebouwd wordt. Dit gebeurt aan de hand van welstandscriteria die zijn vastgelegd in de Welstandsnota.
  • schrijft een welstandadvies waarin ze het resultaat van het onderzoek meenemen.