Welstandsadvies

Vraagt u een omgevingsvergunning aan voor (ver)bouwen?

Wij leggen uw bouwplan voor aan de welstandscommissie.

De welstandscommissie:

  • is een onafhankelijke commissie van deskundigen op het gebied van stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie.
  • beoordeelt of het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Dit wil zeggen of een bouwplan past binnen de omgeving waarin het gebouwd wordt. Dit gebeurt aan de hand van welstandscriteria die staan in de Welstandsnota.
  • schrijft een welstandsadvies waarin ze het resultaat van het onderzoek meenemen.

Het is ook mogelijk om in het voorstadium (dus voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt) een welstandsadvies te vragen.

Het voordeel hiervan is dat u in een vroeg stadium met de welstandscommissie kan overleggen over uw bouwplannen. Als het nodig is kunt u uw bouwplannen dan aanpassen.

Het vooroverleg vraagt u aan via het omgevingsloket online.

In de Welstandsnota staan een aantal gebieden binnen de gemeente Wijk bij Duurstede genoemd als welstandsvrij gebied. In dat geval is er geen welstandsadvies nodig.

Verder heeft u niet altijd een omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen nodig. In dat geval is dus ook geen welstandsadvies nodig. Lees hierover meer op de pagina's 'Bouw en verbouw, omgevingsvergunning' en ‘Bouw en verbouw, vergunningvrij’.

U betaalt de kosten voor het externe advies van de welstandscommissie.

Voor de aanvraag van een welstandsadvies gelden onder andere de volgende voorwaarden:

  • Het uiterlijk van het gebouw past in de omgeving.
  • De aanvraag is niet nodig voor een tijdelijk gebouw. Dit geldt echter niet voor monumenten en seizoensgebonden bouwwerken.
  • U heeft een bouwplan nodig.

Advies na vooroverleg met de welstandscommissie

Het is niet mogelijk om tegen dit advies van de welstandscommissie bezwaar te maken.

Advies nadat uw aanvraag voor een omgevingsvergunning is voorgelegd aan de welstandscommissie

Het is mogelijk om tegen dit advies bezwaar te maken.