Vergunningvrij bouwen

U wilt bouwen, verbouwen, een boom kappen of andere werkzaamheden uitvoeren in uw directe omgeving?

Het is mogelijk dat u voor uw werkzaamheden geen omgevingsvergunning nodig heeft. Sinds 1 november 2014 mag meer vergunningsvrij als de werkzaamheden maar aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Doe de vergunningcheck op de website van het Omgevingsloket en kijk of u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Afspraak maken bouwbalie Doe de vergunningcheck

Soms hoeft, als u voldoet aan een aantal voor-waarden, geen omgevingsvergunning aan te vragen

Bijvoorbeeld bij: