Vergunningvrij bouwen

U wilt bouwen, verbouwen, een boom kappen of andere werkzaamheden uitvoeren in uw directe omgeving?

Het is mogelijk dat u voor uw werkzaamheden geen omgevingsvergunning nodig heeft. Sinds 1 november 2014 mag meer vergunningsvrij als de werkzaamheden maar aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Doe de vergunningcheck op de website van het Omgevingsloket en kijk of u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Afspraak maken bouwbalie Doe de vergunningcheck

Soms hoeft, als u voldoet aan een aantal voorwaarden, geen omgevingsvergunning aan te vragen

Bijvoorbeeld bij:

Wij raden u aan om in alle gevallen te controleren of u uw bouwproject zonder omgevingsvergunning kunt starten. Doe hiervoor de vergunningscheck op de website van het Omgevingsloket.  Komt u er niet uit? Maak dan een afspraak met de bouwbalie.

Denkt u wel een omgevingsvergunning nodig te hebben?

Op de pagina 'Omgevingsvergunning' vindt u  meer informatie.

Heeft u bouw- of verbouwingsplannen voor een monument?

Meer informatie vindt u op de pagina 'Monument, aanwijzing en vergunning'.

Ook als u geen vergunning nodig heeft, moet u zich houden aan de regels voor veiligheid en gezondheid. Deze regels staan in het bouwbesluit en het burenrecht.

Het bouwbesluit

Er zijn minimumeisen op bouwtechnisch gebied waaraan een bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort.

Het burenrecht

Het is verstandig om met uw buren te gaan praten, voordat u aan de bouw of verbouwing begint.

Bent u het niet met elkaar eens?

Dan kunt u naar de rechter gaan.

Bouwbesluit 2012 Bouwverordening Wijk bij Duurstede

De regels voor vergunningsvrij bouwen binnen beschermde stads- en dorpsgezichten zijn beperkt

 • De binnenstad van Wijk bij Duurstede heeft een beschermd stadsgezicht.
 • Cothen heeft een beschermd dorpsgezicht.

Raadpleeg het bestemmingsplan via www.ruimtelijkeplannen.nl om te zien of u binnen één van deze locaties valt.  

Bij monumenten zijn de mogelijkheden zeer beperkt

Op de pagina Monumenten leest u hier meer over.

Voldoet uw bouwwerk niet? U moet dan alsnog een omgevingsvergunning aanvragen (als dit mogelijk is) om uw bouwwerk te legaliseren. Het kan zijn dat u uw bouwwerk moet aanpassen of in het ergste geval: slopen. Doe daarom voor u met uw werkzaamheden begint de vergunningscheck op de website van het Omgevingsloket..

Voor mantelzorgwoning is vaak geen omgevingsvergunning meer noodzakelijk. Er zijn wel regels waar u zich aan dient te houden.

De gemeente kan daarom vragen om een verklaring. U moet namelijk kunnen bewijzen dat de mantelzorg medisch noodzakelijk is. De medische verklaring kunt u krijgen bij Stichting Binding. Wij adviseren u daarom om vooraf contact op te nemen met Stichting Binding.  Met deze medische verklaring weet de gemeente direct dat de mantelzorg noodzakelijk is.

Lees meer op Rijksoverheid.nl Of kijk op Kenniscentrum InfoMil

Uw tuin wilt u natuurlijk indelen naar eigen wens met tuinmeubelen en eventueel een speeltoestel voor uw kinderen

Ook hiervoor gelden landelijke regels voor het vergunningvrij plaatsen.

Tuinmeubilair

 •  mag niet hoger zijn dan 2,5 m.

Een sport- of speeltoestel

 • alleen voor particulier gebruik 
 • mag niet hoger dan 2,5 m zijn
 • alleen werkend met behulp van de zwaartekracht of de fysieke kracht van de mens.

Een vlaggenmast op een erf als deze voldoet aan de volgende eisen:

 • mag niet hoger dan 6 m zijn
 • maximaal één vlaggenmast per erf.

Overige zoals een zwembad, bubbelbad of een vijver op het erf bij een woning of woongebouw

Binnen de woonbestemming is het mogelijk om een beroep of bedrijf aan huis te hebben. Het beroep of bedrijf moet echter wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn er om er voor te zorgen dat de woonfunctie gewaarborgd blijft. .

Binnen de woonfunctie moet wonen de belangrijkste functie zijn

In het bestemmingsplan staan de gebruiksregels voor een beroep en/of bedrijf aan huis. Het bestemmingsplan dat voor u geldt vindt u terug op de website ruimtelijkeplannen.nl.  

In de bebouwde kernen van de gemeente Wijk bij Duurstede wonen niet alleen mensen. De gebouwen bieden ook onderdak aan allerlei dieren. Denk hierbij aan:

 • vleermuizen
 • gierzwaluwen
 • huismussen.

Deze soorten en hun nesten zijn beschermd via de Wet Natuurbescherming.

Wanneer u gaat verbouwen dan heeft u hier misschien mee te maken. De gemeente heeft een overzicht waar beschermde soorten zitten en of u maatregelen moet nemen of niet.

Kijk voor meer informatie op de pagina "Makkelijker verbouwen en dieren beter beschermd".