Gegevens aanpassen in de Basisregistratie Personen (BRP)

Zorg dat u op de juiste manier staat ingeschreven in de BRP

Kloppen uw gegevens in de BRP niet?

  • Vraag de gemeente dan direct om de gegevens aan te passen. 
  • U moet met bewijs komen dat uw gegevens de juiste zijn. 
  • Gaat de gemeente akkoord? Dan moet de gemeente de wijzigingen verwerken.

Wat heeft u nodig om uw gegevens aan te laten passen?

  • Het document met de foute gegevens.
  • Het bewijs van de juiste gegevens.

Soms kunt u ook gegevens laten verwijderen

  • Heeft u een geadopteerd kind dat jonger is dan 16 jaar? Of bent u zelf geadopteerd?
    U kunt dan gegevens laten verwijderen. Dit kan alleen als het om gegevens van vóór de adoptie gaat.
  • Het is ook mogelijk om gegevens van vóór geslachtsverandering te laten verwijderen.

U dient uw verzoek in bij de gemeente

De gemeente verwijdert binnen 4 weken de gegevens van vóór een adoptie of geslachtsverandering.

Kloppen uw gegevens niet? 

De gemeente doet een onderzoek en neemt binnen 4 weken een besluit.

Gaat het om gegevens over uw burgerlijke staat of nationaliteit? 

Dan kan de gemeente de termijn steeds met 8 weken verlengen.

Past de gemeente uw gegevens niet aan?

U kunt dan binnen 6 weken bezwaar maken.