Tegeltaxi

NK Tegelwippen

De gemeente Wijk bij Duurstede doet mee aan het NK Tegelwippen. Wie vervangt de meeste (tuin)tegels voor groen? 

Overal worden tegels vervangen voor groen om zo wateroverlast en droogte te voorkomen. Daarnaast biedt meer groen verkoeling in tijden van hitte en meer leefruimte voor planten en dieren.

Aanmelden

Deze tegels levert u in bij de milieustraat of kunt u gratis laten ophalen door de Tegeltaxi. Om mee te doen stuurt u een mail aan duurzaam@wijkbijduurstede.nl met de volgende informatie:

  • uw naam, adres, en telefoonnummer
  • het aantal op te halen tegels
  • de hoeveelheid m2 oppervlak weggehaalde tegels
  • de gekozen ophaaldag
  • een foto van het resultaat
  •  bewijs van deelname aan het NK Tegelwippen

Meld u 4 werkdagen voor de ophaaldag aan. 

Wijkse Tegelwipper van de Maand

Elke maand selecteert de gemeente een ‘Wijkse Tegelwipper van de Maand’. Deze Tegelwippers krijgen een leuke prijs.

Voorwaarden

Zet de tegels op de ophaaldag voor 8.00 in de ochtend aan de straat, op een plek waar een vrachtwagen bij kan. Belangrijk is dat het alleen tegels mogen zijn en bijvoorbeeld geen wortels, grond, zand of grind. Ook mogen de tegels niet tegen objecten en gebouwen worden gezet, er is ruimte rondom de tegels nodig voor de grijphaak van de wagen die de tegels optilt.
Om te voorkomen dat de Tegeltaxi wordt ingezet voor het ophalen van tegels waar nieuwe verharding voor in de plaats is gekomen, moet de foto een resultaat laten zien waarin recent (maximaal twee maanden geleden) vergroening in de plaats is gekomen van tegels. Anders kunnen alsnog ophaalkosten in rekening worden gebracht.

Ophaaldagen 2024

  • dinsdag 16 april
  • dinsdag 18 juni
  • dinsdag 10 september
  • dinsdag 22 oktober