Samen zoekgebieden bepalen voor wind- en zonne-energie

De gemeente verkent met vijftien andere gemeenten in de regio de regionale mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. Dat doen we samen met onze inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Waar is ruimte en hoeveel?  Dat doen we onder de noemer: de Regionale Energiestrategie. 

We gaan met elkaar de CO2-uitstoot in Nederland sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. En in 2050 95 procent minder CO2. Dat is afgesproken in het Nationaal Klimaatakkoord. Het is een flinke uitdaging waar we samen voor staan. Daar werken we stap voor stap naar toe. 2050 lijkt ver weg, maar is dichterbij dan u denkt.

Regionale Energiestrategie

Om de doelen te halen, is Nederland opgedeeld in dertig regio’s. Binnen die regio’s onderzoeken bewoners, overheden en anderen waar en hoe het beste duurzame elektriciteit op land (uit wind en zon) opgewekt kan worden. Die keuzes worden vastgelegd in de Regionale Energiestrategie (RES).