Veelgestelde vragen over kleine windmolens

Op deze pagina vindt u informatie over kleine windmolens op het terrein van een agrarisch en niet-agrarisch bedrijf.

Op dit moment hebben 6 agrariërs interesse in een kleine windmolen op hun erf. Maximaal 70 agrarische en 30 niet-agrarische bedrijven in het buitengebied kunnen een omgevingsvergunning voor een kleine windmolen aanvragen. Een kleine windmolen op het erf zal niet voor ieder (niet-)agrarisch bedrijf waardevol zijn. Bijvoorbeeld omdat ze minder energiegebruiken dan de windmolen opwekt. Ook zijn er een aantal eisen waaraan de locatie moet voldoen. Niet elke locatie is daarom geschikt voor een kleine windmolen. 

Er zijn nog geen ondernemers op het bedrijventerrein die zich gemeld hebben. 

Het uitgangspunt is één kleine windmolen op het terrein van een (agrarisch) bedrijf. Is er behoefte om meer groene stroom op te wekken? Dan onderzoeken we of het opwekken van zonne‐energie een optie is. Is dit om verschillende redenen niet mogelijk? Onder hele specifieke voorwaarden kunnen we onderzoeken of er toch meer dan één windmolen op het terrein mag. 

Nee. In de beleidsnota staat dat de windmolen geplaats moet worden:

  • binnen het bouwvlak (gebied waar je mag bouwen)
  • en zo dicht mogelijk bij bestaande gebouwen

Dus niet midden in een weiland.

Natuurlijk moet de windmolen wel voldoende energie opwekken. De windmolen mag daarom niet direct achter hoge bomen en gebouwen komen te staan. We beoordelen per aanvraag wat de best mogelijke locatie is.

Beleidsnota Kleinschalige windturbines (pdf, 697 KB)

Nee. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan een bedrijf moet voldoen. Alleen agrarische en niet-agrarische bedrijven mogen een windmolen plaatsen. Naast dat het bedrijf een KVK-nummer nodig heeft, moet de locatie voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

  • een agrarische bestemming met bouwvlak (gebied waar je mag bouwen) in het buitengebied 
  • een bedrijfsbestemming in het buitengebied 
  • een bedrijfsbestemming op bedrijventerrein Broekweg

Nee. Alleen bedrijven met een groot energieverbruik mogen een kleine windmolen op eigen grond plaatsen.  Dit geldt alleen voor agrarische en niet-agrarische bedrijven.

De door windmolens opgewekte energie is vooral bedoeld voor de eigenaar van de windmolen. Een eventueel teveel aan energie gaat terug naar het elektriciteitsnet. 

De gemeente omschrijft een windmolen met een ashoogte van maximaal 20 meter als een kleine windmolen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en andere gemeenten omschrijven windmolens met een ashoogte van maximaal 15 meter als klein.

In de Noordelijke provincies staan veel windmolens met een ashoogte van 15 meter. In die provincies waait het vaak harder. En het landschap is er vlakker. In onze regio waait het in vergelijking met die andere regio’s minder hard. En hier staan meer bomen. Een windmolen met een ashoogte van 15 meter zou hier veel minder energie opwekken. Daarom heeft de provincie Utrecht gekozen voor een maximale ashoogte van 20 meter. De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) heeft ons hierover geadviseerd.

Bent u geïnteresseerd in een kleine windmolen op het erf?

Dan mag u ook kiezen voor een kleiner type windmolen. 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Dit verschilt per model. 

  • Heeft de windmolen een horizontale as? U kunt uitgaan van een rotordiameter van 10,5 meter. De tiphoogte (het hoogste punt van een opstaande wiek) is dan ongeveer 25 meter. 
  • Heeft de windmolen een verticale as? U kunt ervan uitgaan dat het hoogste punt van de totale windmolen 20 meter is. 

Het verschil tussen deze twee types leest u op pagina 2 van de beleidsnota. 

We willen voorkomen dat (beschermde)vogels gevaar ondervinden van windmolens

Daarom vindt er (in het kader van de Wet natuurbescherming) altijd een flora en fauna-onderzoek plaats. Dat onderzoek is een belangrijke voorwaarde voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een kleine windmolens. 

Er mogen geen windmolens gebouwd worden:

  • in een Natura 2000-gebied.
  • en/of een gebied dat onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Bij windmolens met een rotordiameter van twee of meer, is een melding Activiteitenbesluit Milieubeheer verplicht. In dat geval, is ook een geluidsonderzoek verplicht. Dit is meestal het geval voor windmolens met een ashoogte van 20 meter.