Wat vinden inwoners belangrijk bij de overstap naar aardgasvrij wonen?

De gemeente heeft in juni 2020 via een enquête gevraagd wat inwoners en ondernemers belangrijk vinden bij de overstap naar aardgasvrij wonen. Ruim honderd inwoners uit Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek hebben deze enquête ingevuld. De resultaten neemt de gemeente mee om de Transitievisie Warmte (Warmtevisie) vorm te geven. 

de Transitievisie Warmte (Warmtevisie)

Meer dan de helft van de respondenten heeft al  eens gehoord over de overstap naar aardgasvrij wonen. Zij hebben zich er alleen nog niet in verdiept, blijkt uit de enquête. Ongeveer een derde van de respondenten geeft aan al vrij veel over het onderwerp te weten.

Een aardgasvrije oplossing moet vooral betaalbaar zijn. Ruim 85 procent noemt dit als één van de belangrijkste voorwaarden. Daarna vindt men de mate van comfort in huis en keuzevrijheid voor een aardgasvrij alternatief belangrijk.

De kosten van de overstap naar aardgasvrij wordt als grootste zorg aangemerkt. Ruim driekwart van de respondenten heeft daar zorgen over geuit. Ook maken inwoners zich zorgen geen keuzevrijheid te krijgen over het alternatief voor aardgas. Een deel van de respondenten geeft aan op te zien tegen een verbouwing. Een aantal respondenten wil niet van het aardgas af.

Toch zitten de meeste inwoners in de gemeente niet stil. Het overgrote deel van de respondenten heeft al maatregelen genomen om minder aardgas te gebruiken. Zoals de woning isoleren, het gebruik van een waterbesparende douchekop, de verwarming lager zetten en elektrisch koken.

In de enquête werd ook gevraagd naar de voorkeur wanneer welke wijk aangepakt wordt. De meeste mensen geven aan dat het hen logisch lijkt om te starten in buurten waar al werkzaamheden gepland staan. Zoals het vervangen van de riolering of het gasnet of bij nieuwbouw of verbouwingen.

Verder zien bewoners startkansen voor buurten waar flinke slagen gemaakt kunnen worden met grote gebouweigenaren. Denk aan woningcorporaties, scholen en verzorgingshuizen. Maar ook buurten waar bewoners zelf initiatief willen nemen, worden als kansrijke start gezien.

Wat aardgasvrij wonen voor u oplevert, hangt af van de maatregelen die neemt in uw woning. Over het algemeen leidt betere isolatie tot meer comfort. Ook gaat uw energierekening omlaag. Zeer goed isolerend glas is duurder, maar zorgt voor fors meer comfort in huis. Ook vloerverwarming is comfortabel. 

Bij vergaande isolatie is het wel goed om te (laten) bekijken of uw huis voldoende wordt geventileerd. Aardgasvrij wonen is bovendien veiliger. Koken met gas kan gevaarlijke situaties opleveren omdat er sprake is van open vuur. Een voordeel van wonen zonder aardgas is dat er geen koolmonoxidegevaar meer is.

Na de Warmtevisie volgen in stappen de wijkuitvoeringsplannen per wijk. De gemeente bepaalt samen de bewoners en gebouweigenaren uit de wijk het wijkuitvoeringsplan.  Hiervoor nodigen we alle bewoners uit de wijk uit. Hoe u hieraan kunt bijdragen leest u:

  • op de gemeentepagina in ’t Groentje (Het Wijks Nieuws)
  • op de website
  • Facebook en Twitter

 Ook voor wijken waar nog geen wijkuitvoeringsplan wordt opgesteld, zal de gemeente communiceren over de tussenstappen. 

Wilt u persoonlijk advies over besparen op uw energierekening en het verduurzamen van uw huis? Neem contact op met het Energieloket, aan de Steenstraat 2 (voormalig ABN Amro kantoor) via 0343- 447 712.

Het Energieloket Meer leest u op Jouw Huis Slimmer