Water en klimaat

Het klimaat verandert. De invloed van klimaatverandering is ook in Wijk bij Duurstede te merken. Regenbuien worden heviger, zomerse dagen heter en perioden van droogte langer. Wijk bij Duurstede heeft de gevolgen in kaart gebracht met klimaatstresstesten. Zo wordt zichtbaar welk effect klimaatverandering heeft op onze omgeving.

Wat is klimaatadaptatie?

Klimaatadaptatie is het voorbereiden van de omgeving op de verandering van het klimaat. Zo zorgt dit later voor zo min mogelijk problemen. Klimaatadaptatie in de openbare ruimte bestaat uit de volgende 4 thema’s:

Nederland staat erom bekend dat het vaak regent. Klimaatverandering verandert dit patroon. Piekbuien komen vaker voor. Dit zijn buien waarbij in één keer heel veel regen valt in een korte tijd. Een riool kan al dat water niet in één keer afvoeren. Hierdoor blijft water op straat staan. Dat kan overlast geven. In het ergste geval loopt water een woning in of kunnen hulpdiensten geen gebruik maken van een route.

Als er voor een langere periode te weinig regen valt, krijgen we last van droogte. Wanneer er watertekorten optreden, leidt dit tot schade aan landbouw en natuur. Bomen, planten en ander groen komen in de problemen en het gras wordt geel.

Naast teveel of te weinig regen wordt het ook warmer. De negatieve effecten van een hete periode merkt u vooral in de bebouwde gebieden. In woonwijken, op bedrijventerreinen en in de binnenstad wordt het tot wel enkele graden warmer dan in het buitengebied. Gebouwen, asfalt en stenen nemen warmte op en houden de warmte in de stad of in het dorp. Hierdoor krijgt u overdag sneller last hebben van de warmte en kunt u ’s nachts minder lekker slapen. Langdurige hitte leidt bij veel mensen tot gezondheidsklachten.

Wijk bij Duurstede ligt aan de rivier en wordt beschermd door dijken. De gevolgen van klimaatverandering kunnen behoorlijk ingrijpend zijn. Een van de gevolgen is bijvoorbeeld een overstroming.

Wat doet de gemeente?

De gemeente wil een aantrekkelijke en gezonde gemeente zijn, met zo min mogelijk last van de klimaatverandering. Daarom past de gemeente de openbare ruimte de komende jaren stap voor stap aan.

De gemeente gebruikt op veel plekken nog een gemengd rioolstelsel. Hierbij gaan regenwater en afvalwater van huis en toilet door één buis naar de waterzuivering. Bij een hevige bui kan het voorkomen dat niet al het water in het riool past. Water blijft dan op straat liggen. Ook moet een deel naar het oppervlaktewater worden gepompt. Vervuild rioolwater komt dan terecht in sloten, rivieren en kanalen.

Daarom wordt bij steeds meer bouwprojecten een apart rioolstelsel aangelegd. ‘Afkoppelen van het hemelwater’ wordt dit genoemd. Regenwater wordt hierbij afgevoerd. Naar de grond, de sloot in of naar een wadi. Dit is een soort droge greppel die bij nat weer regenwater opvangt. Wijk bij Duurstede heeft al wadi’s in De Geer en rondom het Huis van de Gemeente. 

De Engk heeft een gescheiden riolering en een watergang. Ook nieuwbouwwijken zoals De Boomgaard en De Koninginnebuurt in Langbroek en De Kamp in Cothen hebben dit soort aanpassingen om beter met het water en met het klimaat om te gaan.

De gemeente wil zoveel mogelijk groen in de omgeving terug laten komen. Groen in steden en dorpen heeft een nieuwe taak: het ‘managen’ van hitte en wateroverlast. Groen zorgt voor het verdampen van water en daarmee voor een lagere temperatuur. Bomen zorgen naast verdamping ook voor verkoeling door schaduw. En des te meer groen, des te beter het regenwater in de bodem zakt. Ook vangen planten en bomen in de lucht fijnstof op met hun blaadjes. Daarna spoelt het weg en wordt het opgenomen in de bodem.

Samen staan we sterker, zeker bij een onderwerp als klimaatadaptatie. Daarom werkt de gemeente samen met andere gemeentes, het waterschap en de provincie.

Ook werken we samen met het Netwerk Water & Klimaat

Het Netwerk Water & Klimaat heeft als doel om samen de regio mooier, veiliger en duurzamer te maken. Het delen van kennis en ervaring op het gebied van water en klimaat staat binnen dit netwerk centraal.