Contact met de gemeenteraad

U kunt bij de griffie terecht met uw vragen over de gemeenteraad. Over de vergaderingen van de gemeenteraad en uw eigen ideeën die u onder de aandacht van de gemeenteraad wilt brengen.

De mensen van de griffie ondersteunen de gemeenteraad bij zijn werkzaamheden en onderhouden contacten met inwoners en bedrijven in onze gemeente.  Mail naar: griffie@wijkbijduurstede.nl of bel met 0343-595 696.

Maak kennis met de mensen van de griffie

Uw mening geven over onderwerpen op de agenda staan

Elke dinsdag één keer per twee weken kunt u de gemeenteraad laten weten hoe u over onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad denkt tijdens de Voorbespreking.

Wilt u iets meegeven over een onderwerp dat voor de voorbespreking op de agenda staat?

Dan kunt u dat het beste op dit moment doen. De gemeenteraad verzamelt op dat moment alle informatie die nodig is voor het onderwerp waarvoor een later besluit moet worden genomen.  Neem hiervoor contact op met de griffie.

Bekijk de vergaderkalender voor de onderwerpen die op de agenda staan.

Burgerinitiatief

Met een burgerinitiatief kunt u zelf een voorstel op de agenda van de gemeenteraad zetten. Tijdens een Avond van de Raad gaat u hierover in gesprek met de raadscommissieleden. De gemeenteraad neemt daarna een besluit over uw voorstel.

Hebt u een boodschap voor de gemeenteraad?

Stuur dan een e-mail naar griffie@wijkbijduurstede.nl 

Of een brief naar:
Gemeente Wijk bij Duurstede
t.a.v. de gemeenteraad
Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede.

Uw e-mail of brief komt dan op de lijst ingekomen stukken van de gemeenteraad en wordt daarmee openbaar.

Heeft u een verzoek (petitie) namens meerdere inwoners?

Dan kunt u een petitie aanbieden. Neem hiervoor contact op met de griffie.