Contact met de gemeenteraad

U kunt bij de griffie van onze gemeente terecht met:

 • uw vragen over de gemeenteraad.
 • vragen over de vergaderingen van de gemeenteraad.
 • uw eigen ideeën die u onder de aandacht van de gemeenteraad wilt brengen.

De mensen van de griffie ondersteunen de gemeenteraad bij zijn werkzaamheden. De griffie is hierbij het aanspreekpunt voor bedrijven en inwoners namens de gemeenteraad. De griffie is bereikbaar via: 
griffie@wijkbijduurstede.nl of  0343-595 696.

Maak kennis met de mensen van de griffie

Uw mening geven over onderwerpen die op de agenda staan

Eén keer in de twee weken, op dinsdag, houdt de gemeenteraad een voorbespreking. Dit is het moment waarop u uw mening over onderwerpen op de agenda kan delen met de gemeenteraad.

Hoe gaat dit dan in zijn werk?

Tijdens een voorbespreking verzamelt de gemeenteraad alle informatie die beschikbaar is over een onderwerp op de agenda. Deze informatie is nodig om later een besluit te kunnen nemen.

Bekijk de vergaderkalender voor de onderwerpen die op de agenda staan.

Wilt u iets meegeven over een onderwerp?

Neem dan contact op met de griffie via griffie@wijkbijduurstede.nl

Het spreekrecht

U heeft de mogelijkheid om tijdens een raadsvergadering of voorbespreking in te spreken. Inspreken is een van de manieren om uw mening te delen met de gemeenteraad.

Spelregels en tips

 • Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk tot 12.00 uur op de dag van de vergadering. Deze aanmelding gaat via de griffie. U ontvangt hiervan een ontvangstbevestiging.
 • 's Middags voor de vergadering laat de griffie u weten hoe laat en waar u moet zijn.
 • Elke inspreker krijgt vijf minuten de tijd om te spreken.
 • U mag geen namen van ambtenaren noemen tijdens uw spreektijd of op nemen in uw inspreektekst.
 • Neemt u een tolk mee dan mag u inspreken in een andere taal dan Nederlands.
 • U mag tijdens het inspreken geen beeld- en/of geluidsfragmenten laten horen. U mag deze natuurlijk wel naar de griffie mailen.
 • Wilt u iets delen wat niet digitaal beschikbaar is, zoals flyers of brochures? Geef deze dan vooraf aan de bodes. Zij zorgen ervoor dat het op de informatietafel in de raadzaal komt te liggen. Wij bewaren overgebleven exemplaren niet. Als u wilt, mag u deze weer meenemen. 

Goed om te weten

De vergaderingen zijn openbaar en live te volgen via Notubiz. Hier zijn de video-opnames na de vergadering ook terug te vinden. Zie hiervoor de kalender van de gemeenteraad. De namen van insprekers komen in de notulen en besluitenlijst te staan. Dit betekent dat uw inspreken dus ook openbaar zal zijn. Het komt voor dat mensen hierop reageren, bijvoorbeeld via social media.

Wilt u niet in beeld komen tijdens het inspreken?

U kunt er ook voor kiezen om de gemeenteraad dan een brief of e-mail te sturen via griffie@wijkbijduurstede.nl. In principe neemt alleen het gemeenteraad dan kennis van uw persoonsgegevens.

Een burgerinitiatief indienen

Een burgerinitiatief is een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Tijdens een Avond van de Raad gaat u hierover dan in gesprek met de raadsleden. Elke inwoner van de gemeente Wijk bij Duurstede mag een burgerinitiatief indienen. 

Wat zijn de voorwaarden voor het indienen van een burgerinitiatief?

Een burgerinitiatief:

 • moet bijvoorbeeld gaan over een onderwerp waar de gemeenteraad over gaat en die binnen de gemeentegrenzen valt.
 • moet minimaal de steun hebben van 30 inwoners.

Wat gebeurt er na het indienen van uw burgerinitiatief?

Het presidium controleert de geldigheid uw burgerinitiatief nadat u deze heeft ingediend. Is uw burgerinitiatief geldig, dan komt deze op de agenda te staan voor een vergadering van de gemeenteraad. De eerste drie ondertekenaars van het burgerinitiatief mogen deze komen toelichten tijdens de raadsvergadering.

De gemeenteraad en het college van burgemeester & wethouders krijgen de kans om te reageren op het burgerinitiatief. De initiatiefgerechtigden krijgen als laatste kort de gelegenheid om te reageren, voordat er wordt overgegaan op besluitvorming.

Heeft de gemeenteraad een besluit over het burgerinitiatief genomen dan maakt zij dit bekend op de website en 't Groentje (Wijks Nieuws).

Hebt u een boodschap voor de gemeenteraad?

Stuur dan een e-mail naar griffie@wijkbijduurstede.nl 

Of een brief naar:
Gemeente Wijk bij Duurstede
t.a.v. de gemeenteraad
Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede.

Uw e-mail of brief komt dan op de lijst ingekomen stukken van de gemeenteraad en wordt daarmee openbaar

Wij wijzen u erop dat anonieme stukken niet op de lijst van ingekomen stukken komen te staan. Natuurlijk schermen wij uw persoonlijke gegevens volgens de AVG af. 

Heeft u een verzoek (petitie) namens meerdere inwoners?

Dan kunt u een petitie aanbieden. Neem hiervoor contact op met de griffie.