Terrasvergunning

Heeft u een horecabedrijf en wilt u een terras plaatsen op gemeentegrond

U heeft dan een terrasvergunning nodig

Wat zijn de regels voor het plaatsen van een terras?

  • Het terras mag geen schade aanbrengen aan de weg.
  • Het terras mag geen belemmering vormen voor de bruikbaarheid van
    de weg. Dat betekent dat u minimaal een vrije doorgang vrijhoudt:
    • van 1,5 meter op voetpaden
    • en van 4,5 meter op de rijbaan voor fietsers of auto’s.
  • Het terras voldoet aan de eisen van welstand.

Wat zijn de kosten?

Voor het gebruik van de gemeentegrond betaalt u jaarlijks precariobelasting. Dit is een soort “huur” van de gemeentegrond. Het tarief is € 20,70 per m².

Wilt u weten wat de kosten zijn voor uw terras?

Vraag de kosten op bij team Economische zaken.

Mail naar info@wijkbijduurstede.nl Verordening & tarieven precariobelasting (pdf, 185 KB)