Planning en producten

In het planproces onderscheiden wij vier fasen: 

In het processchema ziet u wanneer elke fase begint en wordt afgerond

Ook ziet u in het schema op welke momenten er bijeenkomsten zijn voor bewoners en ondernemers (en andere partijen), of wanneer er wordt gewerkt aan de verschillende producten.

Als gevolg van de Corona-crisis is de oorspronkelijke planning in de periode vanaf maart tot juni 2020 gewijzigd. Het processchema op deze pagina is hier op aangepast.

Elke fase van het project levert een (tussen)resultaat op

Zodra een product af is, vindt u het resultaat op deze pagina. De verslagen en tussenproducten van het participatieproces vindt u terug op de pagina’s Beeldverslagen en Online vragenlijst.

Processchema fase 1 (png, 81 KB) Processchema fase 2 (png, 76 KB)