Klacht over de gemeente

De gemeente heeft heel veel contacten met inwoners, bedrijven en instanties. Soms gaat daarbij iets mis. En bent u ontevreden over de manier waarop u bent behandeld door een ambtenaar of een bestuurder. De gemeente wil haar fouten graag herstellen. Ook wil zij leren van haar fouten om zo haar dienstverlening te verbeteren.

Wilt u de gemeente over een incident informeren? 

Bel dan met: 0343-595 595 Of mail naar: info@wijkbijduurstede.nl

Wilt u een formele klacht indienen?

De gemeente heeft daarvoor een klachtenprocedure.

Volgens de klachtenprocedure kunt u ons op twee manieren een klacht sturen:

Ligt er ergens weggegooid afval, losse tegels of een omgewaaide boom of is uw kliko niet geleegd?

Dan hoeft u geen klacht in te dienen. U meldt dit snel en makkelijk online bij de gemeente.

Heeft u een klacht over de inhoud van een beslissing?

Er is dan sprake van een bezwaar op een genomen besluit. U moet dan een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

Om uw klacht goed en snel te behandelen hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • uw naam, adres, telefoonnummer of e-mail­adres
 • de datum van het voorval waarover de klacht gaat
 • een beschrijving van de klacht (wat is er gebeurd, gegevens over de persoon of het gemeente-onderdeel)

De persoon die uw klacht behandelt neemt zo snel mogelijk contact met u op. Per telefoon of schriftelijk. Dat is meestal de leidinggevende van degene over wie de klacht gaat. U krijgt dan:

 • een bevestiging van de inhoud van uw klacht. Als het nodig is vraagt de gemeente u om verduidelijking.
 • uitleg over de afhandeling van uw klacht.
 • informatie over de mogelijkheden om uw klacht toe te lichten.
 • de naam van de persoon die uw klacht behandelt. Bij diegene kunt u terecht met alle vragen over de afhandeling. Dit is nooit de persoon over wie de klacht gaat.

De gemeente behandelt uw klacht vertrouwelijk. De gemeentelijke klachtencoördinator ziet toe op correcte en tijdige afhandeling van uw klacht.

Gaat uw klacht over een medewerker van een door de gemeente ingehuurde aannemer of ander bedrijf?

Dan stuurt de gemeente u door naar de klachtenprocedure van deze organisatie.

U krijgt, tenzij anders met u is afgesproken, binnen 6 weken na ontvangst van uw klacht schriftelijk antwoord. Daarin staat:

 • een samenvatting van uw klacht.
 • de resultaten uit het onderzoek naar uw klacht.
 • de conclusies van de gemeente.
 • de eventuele lessen en andere stappen voor de gemeente naar aanleiding van uw klacht.

Het kan zijn dat de gemeente meer dan 6 weken nodig heeft om uw klacht te beantwoorden. Dan kan zij de periode met 4 weken verlengen. U krijgt hierover binnen 6 weken na ontvangst van de klacht bericht.

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente uw klacht oplost?

Dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman, dat kan via 0800-335 55 55. De ombudsman geeft een onafhankelijk oordeel over de manier waarop de gemeente uw klacht heeft behandeld.

Wilt u de Nationale ombudsman om hulp vragen?

Dit kan pas nadat de gemeente eerst de kans heeft gehad om uw zaak recht te zetten. Op de website van de Nationale ombudsman leest u meer.