Veelgestelde vragen over project De Zandweg

Op deze pagina vindt u de antwoorden op de veelgestelde vragen over het project.

Ontwerp

Bij het overzicht onder ‘definitief ontwerp’ staat de tekening hoe de Zandweg eruit komt te zien. Maar kijk vooral het visualisatie filmpje.

Natuur

In de afgelopen jaren zijn aan en bij de Zandweg al veel bomen doodgegaan. Dit komt door dat de grond hellemaal is uitgeput en verdicht. Hierdoor kunnen de bomen weinig voedingstoffen uit de grond halen. Uit de boominspecties van de gemeente bleek dat veel bomen ‘matig van kwaliteit’ waren.

Bij de plannen voor de herinrichting van de Zandweg bleek dat ook een aantal bomen onhandig stond. Dat was wel of niet vanuit verkeersveiligheid. Veel bomen hadden ook last van luizen. Die zorgden voor een vervelende plakkerige laag op eronder geparkeerde auto’s. De meeste bomen gaven ook veel wortelopdruk, waardoor het naastgelegen fietspad werd beschadigd.

Er waren verschillende informatiemomenten met inwoners en belanghebbenden. De meesten van hen gaven aan dat ze hier het liefst nieuwe bomen zien.

Verkeer

De bestaande inritten langs de Zandweg (met een vergunning) worden vernieuwd.

Lees meer over parkeren op eigen terrein

Het parkeren van auto’s langs de Zandweg blijft zoals het nu is. De blauwe zone en het vergunningsgebied maken we niet groter. Het aantal parkeerplaatsen blijft ongeveer gelijk. Op een paar plaatsen na verdwijnt een parkeerplaats voor de verkeersveiligheid en/of groen. De oude bushalte vlakbij het verkeerslicht verdwijnt, waardoor er meer plaats ontstaat om bomen te planten. 

De gehandicaptenparkeerplaatsen bij de Steenstraat blijven op vrijwel dezelfde plek. We zorgen dat er om de parkeerplaatsen voldoende ruimte is om in en uit te stappen.

De laden en lossen parkeerplaatsen rond om de kruising Zandweg Steenstraat blijven. De voorwaarden voor laden en lossen veranderen niet, vergeleken met de huidige situatie.   

Bij de Albert Heijn supermarkt aan de Steenstraat komt een regenboogzebrapad. In 2021 is er een petitie ingediend voor het aanleggen van een regenboogzebrapad. Het idee was toen deze op de kruising Zandweg – Steenstraat aan te leggen. Met het raadsbesluit van 21 oktober 2021 besloot de gemeenteraad dat het zebrapad er komt. Met dat regenboogzebrapad laten we zien dat de gemeente er voor iedereen is. En dat de gemeente de verdere integratie van de LHBTI+ gemeenschap steunt.

Het regenboogzebrapad voldoet aan de landelijke eisen (grote witte banen en de onderlinge afstand van een zebrapad). Om deze banen komen gekleurde lijnen.

De maximale snelheid tot aan de nieuwe rotonde Zandweg - Frankenweg - Nieuweweg blijft 50 km/uur. Het deel Zandweg tussen de Frankenweg en de Steenstraat gaat van 50 km/u naar 30 km/u. De Steenstraat is al 30 km/u. De maximum snelheden op de

Het verkeerslicht bij de oversteekplaats richting De Heul blijft. Wel wordt het vervangen voor een nieuw verkeerslicht. Ook komt er via het verkeerslicht een nieuw fietspad over de Madelinushof. De fietsers kunnen dan via het verkeerslicht ook veilig oversteken. De drempel bij het verkeerslicht blijft om het verkeer af te remmen. Wel wordt de drempel lager voor minder geluidsoverlast in de omgeving.

Winkelcentrum De Heul blijft altijd goed bereikbaar met de auto. Er komt een periode, dat de Zandweg is afgesloten. Het winkelcentrum blijft dan bereikbaar via de Karolingersweg. De gemeente geeft dit dan extra aan met verkeersborden.

Het winkelcentrum De Heul wordt vernieuwd. De bouwwerkzaamheden starten naar verwachting begin 2024. We stemmen de verschillende werkzaamheden zo goed mogelijk af.   

De gemeente maakt de deklaag van de nieuwe asfaltweg van geluidsarm asfalt. Hiermee is de hoeveelheid bandgeluid van passerende auto’s ongeveer gelijk als nu.

Nee, het landbouwverkeer kan nog steeds over de Nieuweweg rijden. Wel dwingt de rotonde op de kruising Nieuweweg – Zandweg - Frankenweg het landbouwverkeer om rustig deze kruising te passeren.

De bushaltes blijven op dezelfde plaatsen. Waar nu een bushokje staat, blijft een bushokje staan. Bij bushalte Nieuweweg verdwijnt de haltekom. Hierdoor stoppen de bussen even op de rijweg en moet het andere snelverkeer even wachten.

Aan dit deel van de Steenstraat is op verschillende plaatsen groot onderhoud nodig. Ook vinden veel inwoners en weggebruikers de bocht naar de Steenstraat onveilig en niet te overzien. Daarom komt hier meer groen en een plateau met drie oversteekplaatsen. Het is slimmer om tijdens de werkzaamheden van de Zandweg dit deel er gelijk bij te pakken. Dat is praktischer en geld besparend.

Voor een rotonde is hier niet voldoende ruimte.

Participatie

In 2016 en 2017 haalde de gemeente ideeën en wensen op bij de direct omwonenden van de Zandweg. Dit alles is verwerkt in een schetsontwerp van de Zandweg. Er kwam een projectgroep met daarin inwoners en ondernemers.

Er waren in 2022 verschillende bijeenkomsten en informatiemomenten. Daarbij gaven de inwoners (en ondernemers) hun ideeën en opmerkingen op het schetsontwerp aan. Uiteindelijk is dit een definitief ontwerp geworden.
In de afgelopen projectjaren was er veel overleg met een grote groep belanghebbenden en experts.

Nee, want het ontwerp is nu definitief. Het aanbestedingstraject voor de werkzaamheden is gestart. Ook zijn de vergunningen en besluiten genomen.

Heeft u vragen over het ontwerp?

Stel deze dan aan de projectleider, Tom van Boggelen via: info@wijkbijduurstede.nl

Ja, u kunt tijdens de werkzaamheden altijd bij uw huis komen. Wel komen er momenten, dat er recht voor uw huis gewerkt wordt. De aannemer meldt dit op tijd aan u. Gaat u tijdens de uitvoeringsperiode verhuizen, uw tuin verbouwen of iets anders groots doen? Meld het ons, dan doen we ons best er zoveel mogelijk rekening mee te houden.

De gemeente stemt alle werkzaamheden goed af met de brandweer, die namens alle hulpdiensten de plannen controleert. De hulpdiensten kunnen bij een calamiteit bij alle woningen komen. Ook de wijken om de Zandweg heen bereiken de hulpdiensten binnen de standaard aanrijtijden.  

De gemeente zorgt voor het groen dat straks wordt aangeplant. In de eerste jaren krijgen de planten extra water als dat nodig is.  

Daarvoor hebben wij een formulier op onze website: ‘Melding openbare ruimte/handhaving doorgeven’. Het is fijn als u via dit formulier uw opmerking aan ons doorgeeft.

Heeft u vragen of klachten?

Stel deze aan projectleider Tom van Boggelen. Hij zoekt graag met u naar een antwoord op uw vraag of een oplossing voor uw klacht.

mail naar: info@wijkbijduurstede.nl Bel met: 0343-595 595