Mag u bij het stemmen en het tellen van de stemmen zijn?

Ja, dat mag.

  • Het stembureau is open tussen 7.30 uur en 21.00 uur om te stemmen. U, als kiezer, mag hier de hele dag bij zijn.
  • Ook het tellen van de stemmen is openbaar. U mag daarom ook bij het tellen als toeschouwer zijn.
    • Op donderdag 6 juni tellen de stembureauleden vanaf 21.00 uur de stemmen op partij op de stembureaus en mag u binnenlopen.
    • Op vrijdag 7 juni worden de stemmen per kandidaat geteld door het gemeentelijk stembureau in het Huis van de Gemeente.
Regels voor het aanwezig zijn bij tellen