Hoe kan team bouwen u helpen?

Twijfelt u:

 • Of uw bouwplan past binnen de regels van het bestemmingsplan?
 • Of voldoet aan de redelijke eisen van welstand?

Dien dan eerst een principeaanvraag in of maak een afspraak voor een vooroverleg.

Het vooroverleg is een informeel en informatief gesprek

 • Het is bedoeld om ingewikkelde aanvragen van tevoren te bespreken. In het vooroverleg laat team bouwen u weten of uw plan kans maakt op een vergunning.
 • U bent niet verplicht om een vooroverleg te houden. Wel kan het voor veel duidelijkheid zorgen. 

Zorg dat u uw bouwplan zo duidelijk mogelijk presenteert

Gebruik:

 • tekeningen met afmetingen
 • eventueel foto’s
 • adressen van woningen waar al eenzelfde bouwwerk, zoals u die wenst, is gebouwd.
Maak een afspraak voor een vooroverleg

 • Zorg dat u goed in beeld krijgt welke activiteiten/werkzaamheden u gaat doen.
 • Doe de vergunningcheck op de website van Omgevingsloket en kijk of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
 • Verzamel de informatie die nodig is om de aanvraag in te dienen
 • De gemeente neemt uw aanvraag in behandeling volgens de reguliere of uitgebreide procedure
  • Ontbreekt er nog informatie ontbreekt om de aanvraag te kunnen behandelen. De gemeente neemt contact met u op en vraagt om deze informatie alsnog aan te leveren
  • Volg uw aanvraag via de Persoonlijke Internet Pagina (PIP). Alle communicatie tussen u en de gemeente verloopt via de PIP.
 • De gemeente neemt een besluit op uw aanvraag.
  • Bent u het niet eens met het besluit. U kunt bezwaar indienen.
Meer over de omgevingsvergunning