Huishoudelijke ondersteuning

Informatie voor zorgaanbieders - huishoudelijke ondersteuning

De gemeente is op basis van de wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor:

 • de organisatie en financiering van ondersteuning.
 • de zorg voor zelfstandig wonende, kwetsbare inwoners.

De gemeente koopt daarom de zorg, die nodig is, in bij professionele zorgaanbieders. Het college van burgemeester en wethouders heeft een overeenkomst opgesteld. Hierin staan de  afspraken tussen de gemeente en zorgaanbieders voor het leveren en de betaling van de huishoudelijke ondersteuning (voorheen "hulp bij het huishouden"). Deze overeenkomst is ingegaan op 1 januari 2017.

U dient te voldoen aan de eisen die staan in de:

Eén van de eisen om als zorgaanbieder huishoudelijke ondersteuning te gaan leveren in de gemeente is dat u:

Op de aanbestedingsprocedure zijn de standaard inkoopvoorwaarde van de gemeente van toepassing.

De gevraagde dienstverlening ‘Hulp bij het Huishouden’ betreft een 2B-dienst onder de Aanbestedingswet 2012. Conform artikel 2.38 lid 1 Aanbestedingswet wordt voor deze diensten de procedure voor B-diensten toegepast. Op deze aanbesteding is enkel artikel 2.39 van de wet van toepassing. 

Aanbestedingswet 2012 Algemene inkoopvoorwaarden 2015 (pdf, 328 KB)

Er vindt 2 keer per jaar overleg plaats tussen de gecontracteerde aanbieders en de gemeente. Dit overleg gebeurt in zgn. Dialoogtafels en gaat over:

 • de samenwerking
 • de nieuwe ontwikkelingen
 • het verloop van de uitvoering van de huishoudelijke ondersteuning.

Hieronder vindt u de verslagen van de Dialoogtafels die tot nu toe zijn geweest:

Verslag Dialoogtafel HO 14 januari 2020 (pdf, 164 KB) Verslag Dialoogtafel HO 21 mei 2019 (pdf, 220 KB) Verslag Dialoogtafel HO 6 november 2016 (pdf, 208 KB) Verslag Dialoogtafel HO 30 maart 2017 (pdf, 312 KB) Verslag Dialoogtafel HO 2 november 2016 (pdf, 814 KB) Verslag Dialoogtafel HO 5 oktober 2016 (pdf, 574 KB) Verslag Dialoogtafel HO 17 augustus 2016 (pdf, 644 KB) Verslag 1ste Dialoogtafel HO 8 juni 2016 (pdf, 500 KB) Verslag Dialoogtafel HO 15 september 202 (pdf, 159 KB)

Met de volgende zorgaanbieders heeft de gemeente een overeenkomst voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning:

 • Axxicom
 • De Rode Loper Thuiszorg
 • PrivaZorg
 • QuaRijn
 • T-zorg
 • Thuiszorg Matilda

Met een indicatie van Stichting Binding mag u zelf kiezen welke zorgaanbieder u huishoudelijke ondersteuning gaat leveren.

Neem dan contact op met Cathy Venselaar. Mail uw vraag of opmerking naar: info@wijkbijduurstede.nl. Zet in het onderwerp: 'Huishoudelijke ondersteuning'.