Subsidies en leningen

De gemeente stimuleert inwoners en ondernemers van Wijk bij Duurstede om energie te besparen, energie op te wekken en uiteindelijk van het aardgas af te gaan. U kunt daarom subsidies en leningen aanvragen. Kom snel te weten welke subsidies en leningen er bestaan en hoe u ze aanvraagt.

Investeren in energiebesparende maatregelen is wijs. Ze maken uw woning of gebouw duurzamer, verhogen uw wooncomfort en verlagen uw energierekening. Het nemen van energiebesparende maatregelen kost geld. Vaak kunt u hier ook een subsidie of lening voor aanvragen.

U kunt via de Rijksoverheid subsidies aanvragen voor het isoleren van uw woning of gebouw. Denk bijvoorbeeld aan muurisolatie, vloerisolatie, dakisolatie en isolatieglas.

U kunt ook subsidies aanvragen voor zonnepanelen of voor duurzame warmte. Zoals het plaatsen van een warmtepomp of een zonneboiler. Of de aansluiting op het warmtenet.

Meer informatie op Jouw Huis Slimmer

Waar is deze subsidie voor bedoeld?

Er kan subsidie aangevraagd worden als er belemmeringen zijn voor zon op dak. Hieronder vallen:

1. Technisch geschikt maken dak voor zonnepanelen, waaronder:

 • Het constructief versterken van het dak om de installatie van PV-panelen mogelijk te maken;
 • De aanschaf en installatie van duurdere lichtgewicht PV-panelen als alternatief voor een constructie dat aantoonbaar onvoldoende draagkracht heeft voor het plaatsen van conventionele PV-panelen;
 • Het verwijderen van het asbesthoudend materiaal dat toegepast is als dakbedekking voordat er PV-panelen kunnen worden geplaats;
 • Een combinatie van bovenstaande.

2. Solar carports

 • De aanleg van een draagconstructie of vervanging of versteviging van de fundering voor een draagconstructie dat noodzakelijk is om PV-panelen op een parkeerterrein te installeren;

3. Netcongestie oplossingen (zowel individueel als collectief), zoals:

 • Het oplossen van een netcongestieprobleem dat noodzakelijk is om de realisatie van een zon op een (bedrijfs)dak of zon op een parkeerterrein mogelijk te maken;
 • Het opslaan, door bijvoorbeeld een buurtbatterij, en het verdelen van elektriciteit als oplossing voor een buurt, wijk of andere lokale energiegemeenschap om de productie van hernieuwbare elektriciteit uit te kunnen breiden. Hierbij gaat het om projecten die niet onder de vorige categorie vallen.

Voor wie is deze subsidie?

De eigenaar of pachter van een dak of parkeerterrein.

Tot wanneer kan de subsidie aangevraagd worden?

Deze subsidie is beschikbaar tot 30 juni 2024 (of tot het budget op is).

De subsidieregeling in het kort

Zie paragraaf 2.6 voor de volledige subsidieregeling en alle vereisten.

Subsidiabele activiteiten

 • Dakconstructie & asbestsanering
  • Versteviging dakconstructie
  • Lichtgewicht panelen
  • Asbestsanering
 • Solar Carports
  • Realisatie draagconstructie
  • Vervanging / versteviging fundering
 • Netcongestie oplossingen
  Materialen, hulpmiddelen, uitvoering voor technische oplossingen van netcongestie.

Eisen installatie

 • Dakconstructie & asbestsanering
  > 15 kWp
 • Solar Carports
  > 420 kWp
 • Netcongestie oplossingen. Afhankelijk van toepassing:
  • Gebouw > 15 kWp
  • Buurt / wijk / lokale energie gemeenschap > 65 kWp
  • Solar carport > 420 kWp

Hoeveel subsidie?

 • Dakconstructie & asbestsanering
  • € 80/kWp, of € 95/kWp bij combinatie met asbestsanering
  • Maximum: € 25.000
 • Solar Carports
  • Tot 45% van subsidiabele kosten
  • Maximum: € 150.000
 • Netcongestie oplossingen
  • Tot 45% van subsidiabele kosten
  • Maximum:
   • Individueel: € 50.000
   • Collectief: € 150.000

Aanvullende informatie:

 • Ook voor gemeentepanden: Gemeenten kunnen gebruik maken van deze subsidie voor eigen gebouwen/parkeerterreinen.
 • Stapelbaarheid subsidie: Het is afhankelijk van de situatie of deze subsidie stapelbaar is met andere subsidies. Mail hiervoor naar de Provincie Utrecht: subsidies.energietransitie@provincie-utrecht.nl
 • Subsidie loket Provincie: Op het subsidieloket van de provincie vind je het aanvraagformulier voor deze subsidie en meer algemene informatie over beschikbare subsidies.

Op dit moment heeft de gemeente Wijk bij Duurstede geen subsidie voor het klimaatbestendig maken van uw (woon)omgeving. Door maatregelen te nemen, kunt u de overlast van heet weer, extreme regenval of juist droogte beperken. Denk aan de aanleg van een groen sedumdak of de aanschaf van een regenton. 

 • De gemeente biedt wel een Tegeltaxi aan voor inwoners die hun tuin vergroenen. Deze haalt tegels gratis bij u op. 
 • Wilt u bericht ontvangen zodra wij starten met een klimaatsubsidie? Meld u dan aan voor de mailinglijst van geïnteresseerden
 • Op dit moment heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) wel een subsidie voor klimaatadaptieve maatregelen. Zo vergoedt ze bijvoorbeeld maximaal 30 procent van de aanschaf van een sedumdak of regenton. U moet dit wel met meerdere buren aanvragen. Meer informatie staat op de website van het waterschap.
 • Ook de Provincie Utrecht heeft een subsidie waarmee u, samen met uw buren, een bedrag vergoed kunt krijgen voor onder andere sedumdak. 
 • Op de website van Groen aan de Buurt vindt u een overzicht van alle actuele subsidies voor groene initiatieven in de provincie.

Ziet u door de bomen het bos niet meer en heeft u geen idee welke subsidie of lening op u van toepassing is? Of welke landelijke en provinciale subsidies en regelingen u kunt krijgen voor het verbeteren van uw huis?

Vul de energiesubsidiewijzer van "Verbeter je huis" in. De energiewijzer geeft u een compleet beeld van alle mogelijke subsidies en regelingen die voor u interessant kunnen zijn, gebaseerd op uw situatie.

Vul de energiesubsidiewijzer in