Bestemmingsplan afwijking

Heeft u een bouwplan ?

U moet controleren of uw plannen in het bestemmingsplan van de gemeente passen. Ook als u alleen met een deel van het gebouw aan de slag wilt, zoals een schoorsteen, balkon of erker.

Controleer ook het bestemmingsplan als u een bestaand gebouw op een andere manier wilt gebruiken.

Afspraak maken met de bouwbalie Het Omgevingsloket Online (OLO)

Passen uw plannen niet in het bestemmingsplan?

Vraag dan aan de gemeente of u mag afwijken van het bestemmingsplan.

Er zijn verschillende manieren waarop u van het bestemmingsplan kunt afwijken:

Tijdelijke afwijking (voor maximaal 10 jaar)

  • Bijvoorbeeld als u tijdens het bouwproject een woonkeet nodig heeft.
  • Daarna moet u de toestand in de oorspronkelijke staat terugbrengen.

Binnenplanse afwijking

Als u kiest voor een afwijking die al in het bestemmingsplan staat beschreven.

Buitenplanse afwijking

Als u kiest voor een afwijking die niet in het bestemmingsplan staat, maar wel in bijlage II artikel 4 van het Besluit Omgevingsrecht.

Gaat het om een speciaal (groter) project?

Stuur met uw aanvraag een goede ruimtelijke onderbouwing mee.

  • Ga bijvoorbeeld in op de gevolgen voor het milieu of de bodem.
  • Of leg uit waarom de grond archeologische waarde heeft.

U regelt het op: Omgevingsloket Online (OLO)

Uw verzoek om af te mogen wijken van het bestemmingsplan doet u tegelijk met uw aanvraag voor uw omgevingsvergunning. U gaat daarvoor naar het Omgevingsloket Online.

Bij uw verzoek om afwijking geeft u de volgende gegevens door:

  • Om welke locatie het precies gaat.
  • Waarom de gemeente van het bestemmingsplan moet afwijken.
  • De aard en omvang van uw bouwwerk of de (bedrijfs)activiteiten.

Wijst de gemeente uw verzoek af?

Vraag de gemeente dan of zij het bestemmingsplan wil wijzigen. Kijk voor meer informatie de pagina ‘Bestemmingsplan, wijzigen’.

Bel met team Ruimtelijke Ordening (RO) via 0343-595 595. Zij kunnen u meer vertellen over de kosten.