Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat:

  • wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd
  • hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt.

Met andere woorden: het plan beschrijft wat er met de ruimte gemeente mag gebeuren. De gemeente doet dit om haar grondgebied ruimtelijk te ordenen. Het bestemmingsplan is een juridisch document dat bindend is voor iedereen.