Bestemmingsplanprocedure

Voordat een bestemmingsplan in werking treedt, moet een procedure worden doorlopen. U heeft daar invloed op.

Aankondiging bestemmingsplan

De gemeente kondigt een bestemmingsplan met daarin ruimtelijke ontwikkelingen vooraf aan. Bijvoorbeeld:

  • in het Wijks Nieuws ('t Groentje)
  • op deze website
  • of in een bewonersbrief.

Brengt een bestemmingsplan grote veranderingen in de omgeving met zich mee dan maakt de gemeente een voorontwerpbestemmingsplan

  • Dit plan publiceren we op de gemeentelijke website.
  • Het ligt dan ter inzage in het Huis van de Gemeente.
  • U kunt er een reactie op geven.

De gemeente maakt voor elk bestemmingsplan een ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan vindt u op:

U mag het ontwerpbestemmingsplan ook bekijken in het Huis van de Gemeente. U heeft daar 6 weken de tijd voor (inzagetermijn). 

Tijdens de inzagetermijn mag u een reactie (zienswijze) geven aan de gemeenteraad

Een zienswijze doet u schriftelijk (voorkeur) of mondeling.

In de zienswijze geeft u duidelijk aan over welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan of welstandscriteria het gaat.

Stuur uw schriftelijke zienswijze naar:

Gemeente Wijk bij Duurstede
t.a.v. de gemeenteraad 
Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede

Zet in de zienswijze ook:

  • de datum
  • uw naam
  • uw adres
  • uw handtekening

Let op: Een zienswijze mag u niet per e-mail insturen.

Maak voor een mondelinge zienswijze een afspraak via 0343-595 595

Vaststellen bestemmingsplan

Uiteindelijk is het de gemeenteraad die een besluit neemt op het bestemmingsplan. Dit kan zijn (gewijzigd) vaststellen of niet vaststellen. Het vastgestelde bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit zijn gedurende 6 weken (inzagetermijn) te bekijken: .