Bestemmingsplan wijzigen

De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen. Bijvoorbeeld als het beleid verandert. Als de gemeente dat doet, kan dat ineens botsen met uw plannen om te bouwen of verbouwen. Vraag eerst aan de gemeente of u mag afwijken van het bestemmingsplan. Meer daarover leest u Op de pagina Bestemmingsplan, afwijking.

Mag u van de gemeente niet afwijken van het bestemmingsplan?

  • Vraag de gemeente dan om het bestemmingsplan te wijzigen.
  • Past uw voorstel binnen het beleid of de regels van het bestemmingsplan? Dan zal de gemeente eerder bereid zijn om mee te werken.

Heeft u een plan heeft dat niet past in het geldende bestemmingsplan?

  • Vraag het college een principebesluit te nemen over een ruimtelijke ontwikkeling.
  • Het principebesluit is een eerste standpunt.
  • Uiteindelijk moet er een planologische procedure gevolgd worden, om de ruimtelijke ontwikkeling daadwerkelijk mogelijk te maken.
Inloggen met DigiD Principeverzoek RO bewoners Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Principeverzoek RO bedrijven

Welke gegevens heeft de gemeente van u nodig?

Bij uw schriftelijke verzoek voor het wijzigen van een bestemmingsplan moet u de volgende gegevens aanleveren:

  • een aanvraag voor een vergunning voor het bouwen, als die nodig is
  • tekeningen van het bouwwerk en de omgeving
  • een brief waarin u uitlegt wat de gevolgen zijn voor de omgeving na de uitvoering van uw plan.

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bel met team Ruimtelijke Ordening (RO) via 0343-595 595. Zij kunnen u meer vertellen over de kosten.