Bestemmingsplannen inzien

In een bestemmingsplan staat:

 • wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd
 • hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt.

Het bestemmingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld:

 • woningen, winkels,bedrijven of horeca mogen zijn
 • en welke grond bedoeld is voor wegen en groen.

U mag de bestemmingsplannen van de gemeente bekijken. Dit is bijvoorbeeld handig als u bouwplannen heeft of een bedrijf wilt beginnen.

In een bestemmingsplan staan:

 • de kenmerken van een wijk of gebied
 • de plannen die er voor de wijk of het gebied zijn
 • een landkaart
 • voor welk doel de grond gebruikt mag worden
 • regels over de bebouwing, bijvoorbeeld:
  • de soort bebouwing die toegestaan is
  • de manier waarop gebouwd mag worden,
  • de maximale hoogte en breedte van gebouwen.

Als de gemeente een nieuw bestemmingsplan opstelt of een bestemmingsplan aanpast, staat dit:

 • op de gemeentelijke website
 • in het Wijks Nieuws ('t Groentje)
 • in de Staatscourant.

Waar vindt u de bestemmingsplannen?

Op de pagina "Bestemmingsplannen in de gemeente Wijk bij Duurstede" vindt u de (ontwerp)bestemmingsplannen. 

Wilt u een bestemmingsplan liever op papier inzien?

Maak dan een afspraak met de bouwbalie

Kijk wat de mogelijkheden zijn op de pagina's 'Bestemmingsplan, afwijking' en 'Bestemmingsplan, wijzigen'.

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. U kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen. De hele procedure leest u op de pagina "Bestemmingsplanprocedure".

Is de gemeente van plan is om een bestemmingsplan op te stellen?

Zij legt dit dan vast in een besluit dat u 6 weken lang kunt inzien. Tijdens deze periode mag u uw mening geven over de plannen.

Na deze periode stelt de gemeente het ontwerpbestemmingsplan op

Dit plan staat 6 weken lang op de website. U kunt tijdens deze periode schriftelijk, mondeling reageren. Hierna publiceert de gemeente de definitieve plannen.

U kunt alleen in beroep gaan als u al eerder heeft gereageerd op het ontwerpplan

De gemeenteraad stuurt u persoonlijk bericht van het definitieve besluit. U dient uw beroep in bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak. U heeft 6 weken de tijd om een beroepschrift in te dienen.

Planschade ontstaat bijvoorbeeld als:

 • uw huis of uw stuk grond minder waard wordt door een bestemmings-plan.
 • u inkomensverlies heeft door een bestemmingsplan.

Om in aanmerking te komen voor schadevergoeding (recht op planschade) zijn 2 zaken van belang:

 • u kon de schade niet voorzien toen u het huis of de grond kocht.
 • u heeft nog niet op een andere manier schadevergoeding gekregen (bijvoorbeeld door onteigening).

U vraagt de schadevergoeding aan bij de gemeente

Hiervoor maakt u gebruikt van het digitale planschadeformulier. Een planschadeprocedure kan enkele jaren duren.

De kosten van uw aanvraag zijn € 500,00

 • Kent de gemeente uw aanvraag toe? U krijgt u dit bedrag terug.
 • Wijst de gemeente uw aanvraag af dan krijgt u dit bedrag niet.
Inloggen met DigiD Planschade inwoners Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Planschade bedrijven