Bestemmingsplannen gemeente Wijk bij Duurstede

De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast. In een bestemmingsplan staat:

 • wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd
 • hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt.

Met andere woorden: het plan beschrijft wat er met de ruimte gemeente mag gebeuren. De gemeente doet dit om haar grondgebied ruimtelijk te ordenen. Het bestemmingsplan is een juridisch document dat bindend is voor iedereen.

Het kan belangrijk zijn dat u weet welke bestemming een gebied heeft

Bijvoorbeeld als u een huis gaat kopen of huren. Het bestemmingsplan biedt u antwoord op vragen zoals:

 • Of u in het gebied mag bouwen of verbouwen.
 • Hoe u een stuk grond mag gebruiken.
 • Of u wegen mag aanleggen.
 • Of bedrijven zich mogen vestigen in het gebied.
Meer informatie over bestemmingsplannen

Waar bestaat een bestemmingsplan uit?

Een kaart van het gebied waarop te zien is:

 • waar bijvoorbeeld woningen, horeca of winkels mogen komen
 • welke grond juist voor wegen en groen is bedoeld.

Een toelichting waarin staat:

 • een beschrijving van hoe het plan tot stand is gekomen
 • welke ontwikkelingen te verwachten zijn.

De regels over wat op elke locatie mag, zoals:

 • de oppervlakte en hoogte van gebouwen,
 • de soort bebouwing
 • de manier waarop u mag bouwen
 • de regels voor het gebruik.

Bestemmingsplannen vindt u online op de landelijke website ‘Ruimtelijke Plannen’

Hierop staan:

 • bestemmingsplannen
 • structuurvisies
 • algemene regels die gemaakt zijn door gemeenten, provincies en het Rijk.

De website is de toegangspoort voor alle geldende ruimtelijke plannen van de overheid in heel Nederland. Naast de geldende bestemmingsplannen vindt u hier ook de inhoud van ontwerpbestemmingsplannen.

Klik op de knop ‘Plannen zoeken’ en kies "adres"

 • zoek op adres
 • klik daarna door naar een bestemmingsplan.

U kunt ook zoeken op de naam van een bestemmingsplan 

In dat geval kiest u niet voor ‘Adres’ maar voor ‘Plannaam of -nummer’.

Meldt u zich dan voor de e-mail attenderingsservice

De officiële bekendmakingen van de gemeente over bestemmingsplannen vindt u in het Wijks Nieuws ('t Groentje) en de Staatscourant.

Hier vindt u de bestemmingsplannen in de gemeente Wijk bij Duurstede die op dit moment in procedure zijn. Het betreft ontwerpbestemmingsplannen of vastgestelde bestemmingsplannen die nog niet in werking zijn getreden.

De vastgestelde bestemmingsplannen