Duurzaam verwarmen van uw huis of gebouw

We gaan naar een wereld waarin we geen fossiele brandstoffen meer gebruiken. Dat geldt voor Nederland en dus ook voor onze gemeente. In 2050 worden gebouwen in Nederland niet meer met aardgas verwarmd. Ook in de gemeente Wijk bij Duurstede gaan we onze gebouwen en huizen dus op een andere manier verwarmen.

Deze overstap naar een aardgasvrije manier van verwarmen noemen we de warmtetransitie

De Warmtevisie wordt ook wel Transitie-visie Warmte genoemd

De warmtevisie beschrijft hoe en wanneer we de komende jaren alle gebouwen in onze gemeente op een duurzame manier willen verwarmen.

Het jaar 2050 lijkt nog ver

Toch moeten we nu al aan de slag om tegen die tijd aardgasvrij te kunnen zijn. Inwoners en ondernemers van gemeente Wijk bij Duurstede spelen een grote rol bij het onderzoeken van de mogelijkheden én wensen bij deze overgang. Dat doen we stap voor stap.

Rapport Warmtevisie (pdf, 2 MB) Samenvatting Warmtevisie (pdf, 686 KB)

Een haalbare en betaalbare overstap naar een aardgasvrije gemeente 

De warmtetransitie slaagt alleen als het voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. We pakken de overgang stap voor stap en wijk voor wijk aan. Samenwerken is essentieel, want alleen samen met bewoners, bedrijven en instellingen maken we van deze transitie een succes. Daarbij is er ruimte voor eigen initiatief. En we kijken breder dan de warmtetransitie door werkzaamheden in een wijk waar mogelijk te combineren.

De warmtetransitie verloopt in stappen en begint met isoleren 

Hoe de stappen eruit zien, ziet u op deze tekening? (png, 7 KB) 
Hieronder staan de stappen ook beschreven.  

Door maatregelen in de woning of aanpassingen in gedrag, zoals energiebesparing, isoleren, ventileren en elektrisch koken is het mogelijk om te besparen op de energierekening. Wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Goede isolatie is nodig om een woning of gebouw comfortabel zonder aardgas te kunnen verwarmen. Voor een gezond binnenklimaat is het belangrijk om de woning voldoende te ventileren. Overstappen op elektrisch koken is ook een stap dichterbij aardgasvrij wonen.

Er zijn verschillende aardgasvrije warmteoplossingen. Er zijn drie hoofdrichtingen in de alternatieven voor aardgas: warmtenetten, all-electric oplossingen en gasnetten in combinatie met duurzaam gas (groen gas, waterstofgas). In Wijk bij Duurstede verwachten we een mix aan oplossingen. Als de isolatie van een gebouw op orde is, kunnen we aan de slag met de alternatieve warmteoplossing.

In Nederland werken we landelijk en regionaal aan de verduurzaming van alle energiebronnen. Dat betekent dat alle benodigde elektriciteit wordt opgewekt met bijvoorbeeld zon en wind. Daarnaast gaan we duurzame warmte gebruiken voor warmtenetten. Het gas dat we in 2050 nog gebruiken is duurzaam gas. Dit betekent dat we in Nederland geen aardgas of andere fossiele brandstoffen meer gebruiken: niet in de woning en ook niet in het energiesysteem. In de gemeente verzorgt Eigenwijkse Energie 100% lokale groene stroom.

Aardgas is een fossiele brandstof en bij gebruik ervan komt CO2 vrij. Dat is slecht voor het milieu. Als we stoppen met aardgas stoten we minder broeikasgassen uit. Zo werken we samen aan een schonere lucht en gaan we de opwarming van de aarde tegen. Daarnaast zijn de aardbevingen door boren naar aardgas in Groningen een belangrijke reden voor de Rijksoverheid om de aardgaswinning in Nederland te stoppen.

Meer informatie leest u op de pagina: “Waarom gaan we stoppen met aardgas?”.

We hebben onderzocht hoe we de overstap naar een aardgasvrije gemeente in een passend tempo kunnen maken. Welke aardgasvrije oplossingen liggen – per buurt – het meest voor de hand? Welke duurzame alternatieven zijn in beeld? En welke tussenstappen kunnen al genomen worden? Dat is opgeschreven in de Warmtevisie (Transitievisie Warmte).

Rapport Warmtevisie (pdf, 2 MB) Samenvatting Warmtevisie (pdf, 686 KB)

Wilt u besparen op uw energierekening en tegelijk uw huis comfortabeler maken?

Dat kan door kleine aanpassingen aan uw huis én in uw gedrag. Want welk alternatief er ook komt voor aardgas, energie besparen is altijd slim.

  • Heeft u plannen om uw keuken te verbouwen? Kies dan voor koken op inductie.
  • Bent u van plan om uw huis te verbouwen? Neem dan gelijk ook isolatie mee. Door uw huis goed te isoleren gaat het warmtegebruik omlaag, bespaart u energie én kosten.
  • Als u al een goed geïsoleerd huis heeft, kunt u ook nadenken over een warmtepomp.
  • Ook kunt u zonnepanelen op uw dak leggen en uw eigen energie opwekken.

Er bestaan verschillende duurzame manieren om uw huis of gebouw te verwarmen. Wat de beste optie is, kan per huis, straat of buurt verschillen. In Wijk bij Duurstede verwachten we niet één alternatief, maar een mix van collectieve en individuele oplossingen om het aardgas te vervangen.

Alternatieven voor aardgas (png, 337 KB)

Neem contact op met het Energieloket voor duurzame tips. Of kijk op de website jouwhuisslimmer.nl hoe u kunt besparen op uw energierekening.

Op onderstaande pagina's vindt u meer informatie.

Veelgestelde vragen Subsidies en leningen Wonen zonder aardgas Belangrijk bij overstap naar aardgasvrij