Duurzaam verwarmen van uw huis of gebouw

We gaan naar een wereld waarin we geen fossiele brandstoffen meer gebruiken. Dat geldt voor Nederland en dus ook voor onze gemeente. In 2050 worden gebouwen in Nederland niet meer met aardgas verwarmd. Ook in de gemeente Wijk bij Duurstede gaan we onze gebouwen en huizen dus op een andere manier verwarmen.

Deze overstap naar een aardgasvrije manier van verwarmen noemen we de warmtetransitie

De Warmtevisie wordt ook wel Transitie-visie Warmte genoemd

De warmtevisie beschrijft hoe en wanneer we de komende jaren alle gebouwen in onze gemeente op een duurzame manier willen verwarmen.

Het jaar 2050 lijkt nog ver

Toch moeten we nu al aan de slag om tegen die tijd aardgasvrij te kunnen zijn. Inwoners en ondernemers van gemeente Wijk bij Duurstede spelen een grote rol bij het onderzoeken van de mogelijkheden én wensen bij deze overgang. Dat doen we stap voor stap.

Rapport Warmtevisie (pdf, 1.91 MB) Samenvatting Warmtevisie (pdf, 686 KB)

Een haalbare en betaalbare overstap naar een aardgasvrije gemeente 

De warmtetransitie slaagt alleen als het voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. We pakken de overgang stap voor stap en wijk voor wijk aan. Samenwerken is essentieel, want alleen samen met bewoners, bedrijven en instellingen maken we van deze transitie een succes. Daarbij is er ruimte voor eigen initiatief. En we kijken breder dan de warmtetransitie door werkzaamheden in een wijk waar mogelijk te combineren.

De warmtetransitie verloopt in stappen en begint met isoleren 

Hoe de stappen eruit zien, ziet u op deze tekening? (png, 7.32 KB) 
Hieronder staan de stappen ook beschreven.